Skip to main content

Lidköpings äldreomsorg visar återigen goda resultat i årets brukarundersökning

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2018 16:54 CEST

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu kommit. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre som har stöd och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende. Återigen får Lidköpings äldreomsorg mycket goda resultat i brukarundersökningen, både i jämförelse med genomsnittet i riket, men också i jämförelse med tidigare undersökningar.

Ett betyg i undersökningen visar hur nöjda brukarna är sammantaget med hemtjänst och äldreboende. Hemtjänstens sammantagna värde i Lidköping ligger på 96 procents nöjdhet. Det kan jämföras med rikets 88 procent.

Det sammantagna betyget för äldreboenden ligger på 90 procent. Det kan jämföras med rikets 81 procent.

Även svarsfrekvensen i Lidköping är högre än rikets. Svarsfrekvensen för äldreboende i kommunen är 64 procent, medan rikets svarsfrekvens är 49 procent. Svarsfrekvensen för kommunens hemtjänst är 70 procent, medan rikets svarsfrekvens är 60 procent.

För att ta del av hela resultatet av brukarundersökningen, besök www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.