Skip to main content

​Lidköpings gymnasieelever är mycket nöjda med De la Gardiegymnasiet

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:17 CET

Eleverna är mycket nöjda med De la Gardiegymnasiet i Lidköping och rekommenderar gärna skolan till andra elever. Eleverna känner sig också trygga på skolan och upplever att lärarna har tillit till deras förmåga.

Informationen kommer från en enkät som eleverna i år 1 och 3 på De la Gardiegymnasiet svarade på strax innan jul.

- En gång om året undersöker vi hur eleverna på De la Gardiegymnasiet upplever sin skolsituation. Vi vill framförallt identifiera förbättringsområden men också synliggöra vad eleverna anser fungerar bra säger Susanna Ward Jonsson, kvalitetskoordinator på Utbildningsförvaltningen i Lidköpings kommun.

Eleverna trivs och känner sig trygga

Enkäten som används är i huvudsak samma enkät som Skolinspektionen använder vid sina granskningar av skolor. Enkäten innehåller femton frågeområden som berör elevernas lärande, välmående och hur nöjda de är med skolan i stort. Elever i år 2 kommer att besvara enkäten i början av 2017 när Skolinspektionen skickar ut enkäten inför den tillsyn som kommer ske av all Lidköpings skolverksamhet.

- Resultaten från elevenkäten visar att eleverna på De la Gardiegymnasiet trivs i hög grad. De anser att skolan uppfyller de krav man kan ha på en gymnasieskola och kan starkt rekommendera De la Gardiegymnasiet. Tryggheten får också högt betyg vilket är viktigt och betydande eftersom De la Gardiegymnasiet är en sådan stor skola säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Hur gör vi De la Gardiegymnasiet ännu bättre?

 - Eleverna tycker att de får vara med och påverka sin skolmiljö och hur de ska arbeta med olika uppgifter, men inte att de har tillräckligt inflytande över undervisningens innehåll. Det centrala innehållet i nuvarande läroplan är mer detaljerat än i den tidigare läroplanen, vilket till viss del begränsar elevernas inflytande över innehållet. När det gäller studiero anser eleverna att lärarna är måna om att det är studiero på lektionerna men att ordningen i klassrummet trots allt störs ibland fortsätter Magnus Thilén.

- Att bevara och lära av det som fungerar bra är lika viktigt som att utveckla de områden som inte fungerar så bra. Arbetet med att utveckla de förbättringsområden som framkommer i enkäten sker genom skolans systematiska kvalitetsarbete säger Susanna Ward Jonsson, kvalitetskoordinator på Utbildningsförvaltningen.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.