Skip to main content

Lidköpings kommun ska bygga hållbart

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 13:25 CEST

Lidköpings kommun ska se över sina fastigheter för att minska energianvändningen och använda mer förnybar energi. Kommunen har tre stora satsningar på gång; det så kallade Totalprojektet, certifiering till Miljöbyggnad silver samt satsning på solenergi.

Lidköpings kommun har som mål att minska energianvändningen i sina fastigheter. En del av i det arbetet är att kommunen framöver ska använda sig av metodiken enligt det så kallade Totalprojektet. Totalprojektet handlar om ett nytt sätt att tänka kring energianvändning i fastigheter. Syftet är att sänka energianvändningen i byggnader genom att göra en helhetsöversyn och investera för att minska energianvändningen på ett lönsamt sätt. Idag byts oftast endast detaljer eller enskilda system ut när de går sönder, vilket är billigast på kort sikt. Men i längden kan det innebära till exempel att olika system motverkar varandra och bidrar till högre energikostnad.

-  Totalprojektsmetodiken har visat att det är fullt möjligt att sänka en fastighets energiförbrukning med upp till 50 procent genom lönsamma investeringar, säger Nils Gustavsson, energisamordnare på Lidköpings kommun.

Lidköpings kommun har också beslutat att vi ska certifiera alla nya större byggnader enligt Miljöbyggnad nivå silver.

-  Att bygga enligt kraven för Miljöbyggnad silver innebär att byggnaden blir mindre energikrävande. Man säkerställer också från början att det inte uppstår fuktproblem i byggstadiet, att det blir bättre innemiljö och att materialet inte innehåller några hälsofarliga ämnen, säger Nils Gustavsson.

Kommunen har också satt upp ett politiskt mål om att öka andelen solenergi. Vid varje nybyggnation ska vi utreda solläget för att se om fastigheten har de rätta förutsättningarna för att använda solenergi till att värma vatten eller producera el. Även befintliga takytor ska ses över.

För mer information, kontakta energisamordnare Nils Gustavsson, telefon 0510-77 02 13, e-post nils.gustavsson@lidkoping.se.


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.