Skip to main content

Lägenheter i moduler byggs för att hantera den akuta bostadsbristen i Lidköping

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 14:50 CEST

Flerfamiljshus i kvarteret Tömmen

Lidköpings kommuns vision är att vara en välkomnande och hållbar kommun med 45 000 invånare år 2030. Vi närmar oss visionen - invånarantalet i Lidköpings kommun ökar. Det medför att behovet av nya bostäder är stort. Sedan den 1 mars är landets kommuner enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända, personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lidköpings kommun behöver vidta åtgärder för att uppfylla lagens krav och öka befolkningstalet. Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder bidrar till att hantera situationen. Utöver de ordinarie projekten kommer bostadsbolaget också att bygga flerfamiljshus i kvarteret Tömmen. Antalet nya lägenheter i området är 52 stycken och de uppförs i form av moduler med tidsbegränsat bygglov. Med ett tidsbegränsat bygglov kommer modulerna vara uppställda i kvarteret Tömmen under en period om högst 10 plus 5 år. Byggstart i början av juni och inflyttning i slutet av oktober i år.

- Lidköping växer och det är fantastiskt bra. Samtidigt har vi en extraordinär situation där vi inte har permanenta bostäder så det räcker till alla nuvarande och kommande lidköpingsbor. Lägenheterna i kvarteret Tömmen är en temporär lösning för att hantera den mest akuta situationen tills våra andra nybyggnationer finns på plats, berättar kommundirektör Jan Fransson.

Lidköpings kommun kommer inom kort att bjuda in närmast berörda till informationsmöte om de nya flerbostadshusen.

Hur ställer man sig i kö?

Så snart riktlinjerna för uthyrning är klara kommer det gå att anmäla sitt intresse på kommunens och på AB Bostäders hemsidor. Det kommer att finnas en separat bostadskö för modullägenheter då husen ställs på platsen under viss tid. Alla människor är välkomna att söka lägenhet i modulhusen. Kommunen hyr lägenheterna av AB Bostäder. Hyresgästerna hyr lägenheten i andra hand av kommunen. För hyresgästen innebär det ett tidsbegränsat hyreskontrakt där besittningsrätten är bortförhandlad.

Hyror

  • Hyran en lägenhet med ett rum och kök, 26,3 m² blir 3 068:-/månad
  • Hyran en lägenhet med två rum och kök, 39,7 m² blir 4 627:-/månad
  • Hyran en lägenhet med två rum och kök, 41 m² blir 4 787:-/månad
  • Hyran en lägenhet med två rum och kök, 55,8 m² blir 6 505:-/månad

Kontaktperson:

Utvecklings- och kommunikationschef
Elin Liljebäck Nilsson
Telefon: 0510-77 01 75
E-post: elin.liljebacknilsson@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.