Gå direkt till innehåll
Kommunägda Lidköpings Värmeverk byter nu namn till Lidköping Energi och får samtidigt en ny logotyp.
Kommunägda Lidköpings Värmeverk byter nu namn till Lidköping Energi och får samtidigt en ny logotyp.

Pressmeddelande -

​Nu blir Lidköpings Värmeverk Lidköping Energi

Kommunägda Lidköpings Värmeverk byter nu namn till Lidköping Energi och får samtidigt en ny logotyp.

– Det här är en del i en större process där vi fortsätter arbetet med att bli ett modernt energibolag med klimatsmarta leveranser, samtidigt som vi ytterligare förbättrar servicen till våra kunder, säger VD:n Peter Johansson.


Lidköping Energi, som från och med den 24 november 2016 är namnet på det kommunala bolaget, har ambitionen att fortsätta utvecklas på en händelserik energimarknad. Ökade miljökrav driver fram nya tekniker och möjligheter. Vid anläggningen i Östra hamnen produceras redan idag el i två turbiner samt ånga och hetvatten för industrins tillverkningsprocesser. Resten av bolagets leveranser, motsvarande tre fjärdedelar, består av ren fjärrvärme. Över 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort köper idag hållbar värme via fjärrvärmenätets rörsystem.

­– Genom namnbytet sätter vi fokus på det som faktiskt är vår grundprodukt, nämligen energi. Samtidigt fångar vår nya logotyp på ett bättre sätt både vår miljömässiga hållbarhet och vårt brinnande engagemang för det vi gör, konstaterar Peter Johansson.

Lidköping Energi, med drygt 50 anställda, har de senaste åren gjort stora framtidsinvesteringar i förbränningsanläggningen. Råvaran består av brännbart avfall från både företag och invånare i såväl Lidköping som i flera av grannkommunerna. Avfall importeras också från andra länder i Europa, där man saknar utbyggda fjärrvärmenät och inte kan ta vara på energin på samma sätt vid förbränning. Alternativet där är deponi, vilket är betydligt sämre för den globala miljön än att transportera avfallet till Sverige och låta det omvandlas till energi.

– Vi har en energiutvinning som ligger nära hundra procent på de avfall vi bränner och våra

4 200 privat- och företagskunder är genom valet av fjärrvärme faktiskt med och gör en miljöinsats. Kunderna slipper dessutom investera i en egen anläggning för att effektivisera sin uppvärmning, påpekar Peter Johansson.

Klimatbokslutet för 2015 visar att Lidköping Energi bara under förra året bidrog till att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter (växthusgaser) med 57 500 ton, jämfört med om motsvarande energimängd skulle ha framställts på andra moderna sätt. Miljöbesparingen motsvarar nästan all den koldioxid som alla lidköpingsbor tillsammans släpper ut genom bilkörning under ett år.

För mer information om namnbytet, klimatbokslutet och Lidköping Energi, kontakta

VD Peter Johansson, tel 0510-77 02 90. Du kan också läsa mer på lidkopingenergi.se


Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Elin Liljebäck Nilsson

Elin Liljebäck Nilsson

Presskontakt Utvecklings- och kommunikationschef 0510-77 01 75