Skip to main content

Nu har Vinningas elnät blivit en del av Lidköping Elnät

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 13:01 CET

Från 1 januari har Lidköping Elnät förvärvat Vinninga Elektriska Ekonomiska förenings inkråm (utrustning, ledningar och avtal) och samtidigt tagit över ansvaret för Vinningas kunder. På bilden lämnar Per-Olof Claesson, vd för Vinningas elförening, över nycklarna till Lars-Göran Färdig på Lidköping Elnät.

Båda parter är överens om att en sammanslagning är den långsiktigt mest lönsamma lösningen för både invånarna i Vinninga och de kunder som ingår i dagens Lidköping Elnät, eftersom det innebär fördelar både administrativt och personalmässigt med en större kundbas. Lidköpings kommun var redan innan andelsägare i föreningen.

Det kommer också vara tekniskt och miljömässigt fördelaktigt för Vinningas kunder, eftersom kompetensen samlas i Lidköping Elnät och ger bättre förutsättningar i arbetet att ställa om nätet till förnyelsebar energi och digitalisering.

Kommunfullmäktige tog beslutet i oktober och det innebär att alla elanläggningar och kunder tas över av Lidköping Elnät. Kunderna i Vinninga får samma avtalsvillkor som övriga kunder i Lidköping Elnät, och även samma avtal med Billinge Energi AB som Vinninga Elektriska Ekonomiska förening har haft när det gäller samfakturering och kundtjänst.

Kontaktperson: Lars-Göran Färdig, projektledare, 0510-77 16 83, lars-goran.fardig@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.