Skip to main content

Ny fas i Hamnstadenprojektet i Lidköping

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2013 15:01 CEST

Nu är arbetet med planeringen av Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden inne i en ny fas. Just nu görs en detaljplan för området och denna beräknas vara klar våren 2015. Byggstart kan i så fall ske strax därefter.

Hamnstaden kommer att bli en ny stadsdel i Västra hamnen i Lidköping och den kommer att innehålla en blandning av bostäder, företag och grönområden. En strandpromenad kommer att anläggas utmed Lidan, längs Vänerns strand och bort till Furuhäll och Sjölunda.

Byggandet av bostäderna kommer att starta i området vid småbåtshamnen och det handlar om cirka 330 lägenheter i första skedet. De första lägenheterna beräknas vara klara våren 2017. Därefter beräknas byggtakten i Hamnstaden bli 75 lägenheter om året.

De byggföretag som är med i projektet och ska bygga i Hamnstaden är AB Bostäder, Senäte Fastigheter AB, Riksbyggen, HSB och Skeppsviken Fastighets AB. Det ska byggas olika typer av bostäder; hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus. Vid kajerna planeras husen bli sex till åtta våningar höga.

Detaljplanen ska visa hur bostäder, företag, grönområden och infrastruktur i Hamnstaden ska se ut och den kommer att gå ut för samråd i mars nästa år. Det innebär att allmänheten och inblandade parter ska få komma med synpunkter. En fråga som ska lösas den närmaste tiden är hur reningsverket ska byggas in för att det inte ska lukta från det.

För mer information, kontakta projektledare Leif Blomkvist, telefon 0705462676, e-post leif.blomkvist@liljewall-arkitekter.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.