Skip to main content

Ny förvaltningschef inom Barn & Skola i Lidköping

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 15:00 CET

Gunilla Kindberg, förvaltningschef Barn & Skola

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg idag Gunilla Kindberg till ny förvaltningschef för Barn & Skola. Gunilla Kindberg är bosatt i Vinninga och har arbetat som biträdande barn och skolchef i Lidköpings kommun sedan 2011. Tidigare har hon även varit utvecklingschef inom förvaltningen och hon har den senaste tiden haft uppdraget som tillförordnad förvaltningschef för Barn & Skola. Gunilla är utbildad förskollärare och har sedan 1990 arbetet i olika chefsbefattningar.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall är nöjd med att det nu blir Gunilla Kindberg som får uppdraget att leda verksamheten inom Barn & Skola.

– Jag är glad att vi internt kunnat rekrytera Gunilla som är en mycket kompetent och uppskattad medarbetare. Kontinuitet och arbetsro för att ständigt förbättra skolresultaten har även varit viktiga faktorer i rekryteringen.

Gunilla Kindberg ser fram emot uppdraget: - Jag tackar för förtroendet och ser fram emot uppdraget som barn-och skolchef. Lidköpings kommun har en mycket bra förskole-och skolverksamhet som jag ska fortsätta att utveckla tillsammans med alla engagerade chefer och medarbetare i förvaltningen.

Jag kommer att fortsätta arbetet utifrån barn-och elevplanen som ska vara vägledande för både politiska och verksamhetsmässiga beslut fram till år 2022. Det är en spännande tid i Barn & Skola eftersom vi bygger nya förskole-och skollokaler samt renoverar och bygger om flera av våra verksamhetslokaler.

För mer information kontakta Jan Fransson, kommundirektör, tfn 070-677 08 24

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.