Skip to main content

Ny lönenivå för socialsekreterare i Lidköping

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 09:00 CET

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna SSR och Vision har nu enats om nivåhöjning av löner för myndighetsutövande socialsekreterare.

Förvaltningen har av Kommunstyrelsens arbetsutskott getts möjlighet att genomföra en löneförändring mellan de ordinarie löneöversynerna. Bakgrunden är de svårigheter som förvaltningen har att kunna rekrytera och behålla socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning.

Höjningen gäller från 1 december 2016 och gäller socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. En prioritering har gjorts mot den enhet där bemanningsläget är mest ansträngt, Barn & Ungdom. Därefter har enheten Ekonomi prioriterats före Vuxenenhet, Familjehem-familjerätt och Integration. Förutom att påslagets storlek är kopplat till vilken enhet som man arbetar på så har den sin grund i den erfarenhet som man har i yrket. Arbetsgivaren har också höjt den lön som man betalar till nya socialsekreterare utan tidigare arbetslivserfarenhet.

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har också kommit överens om att tillsätta en partsammansatt lönestrategigrupp samt särskilt stödja och följa det fortsatt arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen för de berörda grupperna. De fackliga organisationerna har också betonat vikten av att cheferna får nödvändigt stöd och förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete.

För mer information kontakta
Marianne Olsson, socialchef, telefon 0702-64 17 31

Fackliga företrädare
SSR: Niklas Björk och Nils Thyselius. E:post niklas.bjork@lidkoping.se, nils.thyselius@lidkoping.se
Vision: Jeanette Breman. E:post: jeanette.breman@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.