Skip to main content

Ökad nöjdhet på äldreboende i Lidköping

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 13:45 CEST

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu kommit. Målgruppen är personer som är 65 år och äldre som har stöd och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende. Återigen får Lidköpings äldreomsorg mycket goda resultat i brukarundersökningen.

Ett betyg i undersökningen som visar på en tydlig ökning är hur nöjda brukarna är sammantaget med sitt äldreboende. 93 procent i Lidköping är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende jämfört med 90 procent i förra årets undersökning. I riket ligger motsvarande siffra på 81 procent. Fem av elva boenden i kommunen har hela 100 procent nöjda svarande.

Även i hemvården ligger nöjdheten i Lidköpings kommun högre än i riket. Nöjdheten ligger på 95 procent att jämföra med rikets 88 procent.

För att ta del av hela resultatet av brukarundersökningen, besök https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.