Skip to main content

Översiktsplanen ger framtidsbild för Lidköping

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 11:57 CEST

Torghandel i Lidköping

– Översiktsplanen ger framtidsbilden för hela Lidköpings kommun. Den är till för att förverkliga kommunens vision om att bli 45 000 invånare till år 2030 och att göra detta på ett klokt, visionärt och långsiktigt hållbart sätt.

Det säger Jonas Sundström, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, inför att nämnden vid sitt sammanträde den 13 juni tar ställning till samrådshandlingen.

– Samrådshandlingen är förslaget till översiktsplan som kommer att visas upp för allmänheten mellan augusti och oktober, bland annat genom ett antal dialogmöten runt om i kommunen, berättar Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt på kommunen, som tillsammans med Johan Wahlström, Rådhuset arkitekter i Göteborg, varit den som arbetat fram dokumentet.

Fokus i översiktsplanen är kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

– Det är viktigt att vi får en effektiv översiktsplan, som ger grunden för fortsatt planeringsarbete, säger Måns Werner, Samhällsbyggnadschef Lidköpings kommun. Planen ska vara vägledande i de många beslut som ska fattas framöver och som är nödvändiga för att uppnå visionen.

– Det handlar naturligtvis om bostadsbyggande, men också om mycket annat, till exempel hur staden ska utvecklas. Översiktsplanen pekar ut den riktning som vi behöver gå i.

I anslutning till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni kommer det att ordnas en utvidgad pressträff, där ansvariga tjänstepersoner finns på plats för att berätta mer om och svara på frågor om förslaget till översiktsplan och om Lidköpings framtid. Denna träff äger rum i direkt anslutning till att mötet avslutas. Planerad sluttid är 15:45.

Välkomna!

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.