Skip to main content

Ombyggd huvudstation ska ge säkrare elnät i Lidköping

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 16:59 CEST

Så här ser den gamla huvudstationen ut. Nu är den istället flyttad inomhus och ser helt annorlunda, och modernare, ut.

Den så kallade huvudstationen för elnät, som ligger i Västra hamnen, har byggts om. Anledningen är att Lidköping ska ha en säker elförsörjning även i framtiden.

Huvudstationen är en viktig knutpunkt för elnätet i Lidköpings kommun. Stationen omvandlar och fördelar el ut i mindre ledningar till olika delar av kommunen.

Ombyggnationen av huvudstationen har genomförts av tre anledningar. En är att säkra eldriften i de centrala delarna av Lidköping vid eventuella översvämningar i framtiden. Ytterligare en anledning är att anläggningen är gammal och behöver moderniseras. För det tredje är den återkommande utsatt för yttre påverkan, från till exempel damm och partiklar från kringliggande hamnverksamhet, samt från fiskmåsar som häckar i och omkring området för ställverket.

Stationen har nu byggts en meter högre upp så att det finns marginal för översvämningar. Den har också moderniserats och byggts in så att säkerheten när det gäller yttre faktorer är högre.

Det återstår dock ett steg för att ombyggnaden ska vara fulländad. Det handlar om att införskaffa nya transformatorer och bygga nya transformatorbås för dessa, och det kommer att göras om cirka fem år.

Ombyggnaden av huvudstationen har kostat cirka 12 miljoner kronor.

Kontaktperson: Lars-Göran Färdig, elnätschef, 0510-77 16 83, lars-goran.fardig@lidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.