Skip to main content

Omfattande åtgärdsprogram för att locka fler socialsekreterare till Lidköping

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2016 11:00 CEST

Det råder en nationell brist på socialsekreterare vilket oundvikligen också blir märkbart i Lidköping. Konkurrensen är hög och rörligheten bland socialsekreterare stor. Resultatet av socialsekreterar-bristen syns i dagsläget genom vakanser i arbetsgrupperna och därmed högre arbetsbelastning på befintlig personal. Som läget är nu så klarar förvaltningen sitt uppdrag men marginalerna är små.

Ett intensivt arbete pågår inom Social & Arbetsmarknad för att rekrytera och behålla personal. Bland annat har personalgruppen utökats både inom verksamheten Barn- och ungdom och Ekonomienheten. Tillsammans med Skara och Götene har förvaltningen lanserat ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare, varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan, fler semestervikarier har rekryterats och pensionärer jobbar extra för att stärka upp verksamheten, marknadsföring i olika branschtidningar och på mässor och lönesatsningar på socialsekreterare inom myndighetsutövning flera år i rad. Dessutom har det startats en mottagningsgrupp för anmälningar, konsulter är inhyrda, administrativt stöd stärkt och en arbetstyngdsmätning är genomförd och skall följas upp. För att nämnda några av alla de åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras.


Frågar man socialsekreterarna i kommunen så är den samlade bilden att de trivs mycket bra och anser att Lidköping är en resursstark kommun med stora möjligheter inom egen verksamhet. I nuläget så orsakar dock bristen på socialsekreterare konkurrens mellan kommunerna kring löner. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har hittills satsat på att långsiktigt ge socialsekreterare bra förutsättningar och ett gediget stöd. Nu har förvaltningschef och personalchef också fått uppdraget att ta fram förslag till vidare åtgärder inom både arbetsmiljö och anställningsvillkor.


Målet är att satsningarna inom förvaltningen kommer att ge både kort- och långsiktiga resultat och att de resultaten blir synliga snart.

Vid frågor, kontakta socialchef Marianne Olsson 0510-770458

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.