Skip to main content

Samverkan och medborgarlöfte för minskad brottslighet och ökad trygghet i Lidköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 17:31 CET

Polisen i Västra Skaraborg och Lidköpings kommun har skrivit under en ny samverkansöverenskommelse. Syftet är att underlätta samarbetet mellan polis och kommun för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Lidköpings kommun. I samband med detta undertecknades också ett Medborgarlöfte. - Samverkansavtalet ska leda till åtgärder som våra invånare lägger märke till. Invånarnas medverkan gör att det också är deras avtal med polis och kommun, säger Kajsa Ezelius, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Medborgarlöftet har bland annat sin grund i så kallade medborgardialoger mellan polis och invånare. I dessa samtal upplever invånare i Lidköpings kommun att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Det är bilister som kör för fort, är ouppmärksamma och kör vårdslöst som skapar otrygghet. Bilister, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna bidrar också till en otrygg miljö. Polisen lovar därför att öka förståelsen och medvetenheten kring trafiksäkerhet.

I dialogen med polisen upplever invånare att de känner sig otrygga på kvällar i Lidköping. Framför allt under helgkvällar då den upplevda otryggheten hänger samman med krog- och nöjesliv. Polisen lovar därför att öka sin närvaro och synlighet och på så sätt öka tryggheten på allmänna platser i Lidköping.

Löftet fokuserar på två saker:
- Trafikanter som bryter mot trafikregler
- Otrygghet på kvällar vid allmänna platser

Under 2017 lovar polisen att:
-
genomföra kontinuerliga insatser med trafikövervakning. Bland annat nykterhets-, hastighets- och beteendebrott. 
  Detta ska öka risken att bli upptäckt och ge en tryggare trafikmiljö i Lidköpings tätort.
- genomföra riktade trafikinsatser mot beteendebrott på cykel/moped.
- öka sin närvaro och synlighet vid de områden som upplevs som otrygga. Till största delen vid helgkvällar.

Under 2017 lovar Lidköpings kommun att:

- genomföra hastighetsmätningar på utvalda kontrollplatser. Både före och efter trafikövervakningsinsatserna. Syftet är att kunna jämföra effekten gällande hastighet samt att utreda.
- placera ut en så kallad hastighetsdisplay vid till exempel skolor och andra särskilt utsatta platser. Hastighetsdisplayerna visar tydligt om föraren kör för fort. Syftet är att sänka hastigheten.
- utreda hur stråk och allmänna platser kan bli tryggare.

Parterna lovar tillsammans att:
Informera ungdomar och deras föräldrar om laglig och säker mopedåkning (Polis/Kommun/NTF).
Informera om cykelsäkerhet (Polis/Kommun/NTF).

För mer information kontakta:
Robert Svensson, Polismyndigheten 
Telefon: 072-22 33 404

Malin Frisk, Lidköpings kommun
Tel. 0510-77 12 51

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.