Skip to main content

Slutbetygen i Lidköpings kommunala grundskolor våren 2019

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 13:34 CEST

Barn & Skola i Lidköpings kommun är stolta och glada över att de nationella siffrorna som presenterades under gårdagen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2019 i våra kommunala skolor, visar på en positiv resultatutveckling.

I jämförelse med rikets resultat överträffar de kommunala skolornas resultat i såväl, elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, behörighet till yrkesprogram samt genomsnittligt meritvärde.

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har markant ökat från tidigare år och ligger nu ett antal procent över rikets resultat. På riksnivå uppvisar motsvarande statistik en marginell minskning jämfört med föregående läsår.

Statistiken uppvisar en tydlig trend över åren, där fler och fler elever är behöriga att söka in till ett yrkesprogram. Det visar nu ett resultat på 87,9% att jämföras med fjolårets 84,3% och årets resultat för riket 82,5%. Framför allt har andelen pojkar som är behöriga att söka ett yrkesprogram ökat. Att bli antagen till och att fullfölja en gymnasieutbildning är främjande för ungas etablering på arbetsmarknaden.

Eleverna söker till gymnasieskolans nationella program med ett meritvärde som beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Elever som läser moderna språk som språkval beräknar meritvärdet som summan av 17 ämnen. På riksnivå har det genomsnittliga meritvärdet ökat. De senaste tre åren har Lidköpings kommunala grundskolors meritvärde varit på samma nivå men detta året har meritvärdet, i 17 ämnen, ökat markant. Den ökningen gäller såväl flickor som pojkar, där resultatet visar på 227,4 poäng att jämföras med rikets 224,5 poäng.

Glädjande är att även den grupp av elever som är födda utomlands uppvisar samma positiva resultatutveckling i såväl uppnått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till yrkesprogram samt genomsnittligt meritvärde.

Ett arbete har påbörjats sedan något år tillbaka med att utveckla verksamheten för att arbeta mot stabila höga resultat. Barn & Skola är stolta över årets resultat och utvecklingsarbetet kommer att fortgå. 

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.