Skip to main content

Social & Arbetsmarknad stänger böckerna med ett underskott - en effekt av en föränderlig omvärld, ändrade prognoser och höga kostnader för placeringar och boende.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 15:52 CET

2016 års bokslut visade att social- och arbetsmarknadsnämnden stängde året med ett överskott på drygt 19 miljoner kronor. Bokslutet för 2017 visar denna gång att förvaltningen får ett underskott på 19 miljoner vilket blir 14,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Underskottet har ett flertal förklaringar men en av anledningarna är effekten av kraftigt minskade intäkter och snabbt omställningsarbete inom området integration. Det var med stor ansträngning som kommunen klarade utmaningen med att bygga upp verksamhet för det stora antal ensamkommande flyktingbarn som kom till kommunen under hösten 2015. Att nu rusta ner verksamheten och avveckla boenden i nästan samma takt som de byggdes upp drar med sig kostnader som påverkar nämndens resultat.

Kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga har också blivit högre än förväntat under 2017. Konsekvenser av de övervältringskostnader som uppstår inom etableringsprocessen för nyanlända p.g.a. av långa handläggningstider inom andra myndigheter är också orsaker till det konstaterade underskottet. Kommunens brist på bostäder har även den en effekt på ekonomin eftersom nämnden står för det yttersta ansvaret för tak över huvudet.

  • Det har varit en väldigt ansträngande höst för både förvaltning och nämnd men nu gäller det att se framåt under 2018 och balansera förvaltningens budget genom att både gasa och bromsa, säger förvaltningschef Helen Smith.

Förvaltningen har under 2017 arbetat strategiskt för att säkerställa strukturer som ger bra kontroll över verksamheterna och en bra grund att stå på inför kommande utmaningar 2018.

Förvaltningen har också haft en allmän återhållsamhet under förra året och minskat i personalantal, både medarbetare och chefer har blivit färre. En annan strategi för att minska kostnaderna för nämnden men bibehålla kvaliteten är satsningen på digitala lösningar. En satsning som kommer frigöra tid för att mer effektivt kunna arbeta på ett bättre sätt med de Social & Arbetsmarknad ytterst är till för – våra kommunmedborgare.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.