Skip to main content

Vad gör Lidköpingsborna på sin fritid?

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 13:16 CEST

Vad vill Lidköpingsborna att kommunen ska satsa på, och vilka vanor och intressen har Lidköpingsborna av olika kultur- och fritidsaktiviteter? Detta vill Lidköpings kommun ta reda på genom en kultur- och fritidsvaneundersökning.

För att få veta mer om hur Lidköpingsborna tänker kring kultur- och fritidsutbudet i Lidköpings kommun görs nu en undersökning kring temat. Undersökningen är en viktig del i förvaltningen Kultur & Fritids arbete i att utveckla ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, och att skapa goda förutsättningar för både deltagande och eget utövande.

- Med denna undersökning får Lidköpings kommun återkoppling från invånarna kring utvecklingsarbetet för kultur- och fritidsutbudet i kommunen, säger Lars Svensson, kultur- och fritidschef på Lidköpings kommun.

För att få en bra bild av vad Lidköpingsborna tycker och tänker hoppas Lidköpings kommun att så många som möjligt svarar på enkäten som skickas ut under vecka 36. Totalt 1500 personer mellan 10 och 80 år får denna hemskickad.

- Ju fler som svarar ju bättre underlag får vi i arbetet med att förbättra kultur- och fritidsverksamheten i Lidköpings kommun. Genom att delta får invånarna möjlighet att påverka sin hemkommun. Några av resultaten efter förra undersökning som gjordes för fyra år sedan är satsningar på ett nytt bibliotek och utökad bioverksamhet. Resultaten från kultur- och fritidsvaneundersökningen är med andra ord viktiga för våra prioriteringar, säger Lars Svensson.

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras under november månad. 

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 800 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.