Skip to main content

Anlagsbärartest blir nu tillgängligt i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 05:55 CET

Testet identifierar par som har hög risk att föda ett barn med allvarlig genetisk sjukdom. 
2–3 % av alla nyfödda lider av allvarligare genetiska sjukdomar. De flesta av dessa föds i familjer utan känd historik av genetiska sjukdomar i släkten.

- Anlagsbärartestet är ett utmärkt komplement till den icke-invasiva fosterdiagnostiken, kallad NIPT, som vi introducerade 2014 och erbjuder idag över hela landet. Det är en viktig komponent i vårt arbete att erbjuda våra kunder bästa förutsättningar att planera sina liv, säger Göran Jacobsson, VD för Life Genomics.

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag; en från vardera föräldern. Dessa anlag utgörs av gener, som kodar för proteiner och andra essentiella biomolekyler. I regel räcker det att en av de två ärvda kopiorna av genen fungerar korrekt. Men om barnet ärver dubbla defekta uppsättningar av samma gen förlorar det förmågan att tillverka ett funktionellt protein med sjukdom som följd. Föräldrarna till barnet är dock i regel symptomfria. Risken att ett barn till dessa friska anlagsbärare ska utveckla en sådan s.k. recessiv sjukdom är då 25 %. Eftersom den defekta genen finns i båda föräldrars släkter kan sjukdomen ha förekommit tidigare inom familjerna, vilket i så fall är ett varningstecken. Data visar dock att i 80 % av fallen finns ingen känd historik av den genetiska sjukdomen i släkten.

Recessiva sjukdomar är i regel allvarliga och livslånga, eftersom barnet saknar förutsättningen att tillverka ett essentiellt protein. Den vanligaste av denna sjukdomstyp är cystisk fibros, som orsakas av mutationer i genen CFTR. Cystisk fibros yttrar sig genom att slemmet i lungorna, som bl.a. skyddar mot infektioner, är tjockare och segare. Symptomgraden varierar beroende på de specifika genetiska förändringarna. Även om diagnosen vanligen ställs före 3 års ålder, får vissa inte sin diagnos förrän i vuxen ålder. I Sverige lever ca 700 personer med cystisk fibros och årligen föds 20–25 barn med sjukdomen. Andra vanliga recessiva sjukdomar är spinal muskelatrofi, som yttrar sig i form av muskelförsvagning och förlust av muskelmassa, och fragilt X-syndromet, som karaktäriseras av utvecklingsstörning ofta i kombination med autism och/eller hyperaktivitet. Fragilt X-syndromet orsakas av förändringar i X-kromosomen, som är en könskromosom och förekommer i två uppsättningar hos kvinnor men endast en hos män. Syndromet drabbar därför oftare pojkar.

Life Genomics, i samarbete med amerikanska Progenity, gör nu anlagsbärartestet Preparent tillgängligt i Sverige. Par, som planerar barn, erbjuds möjlighet att medelst ett blodprov testa om de bär på någon av de vanligaste genetiska avvikelserna. Svar kommer efter ca 2 veckor. Om de blivande föräldrarna bär på avvikelser i samma gen kan assisterad befruktning, som kan kombineras med preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), övervägas. Life Genomics anlagsbärartest erbjuds i samarbete med utvalda läkarmottagningar. 

- Man kan välja ett mindre test för endast någon av de vanligaste recessiva sjukdomar eller en större panel för flera sjukdomar. Vi går igenom fördelarna och begränsningarna med båda och hjälper paret välja det som är lämpligast för dom, säger Dr. Lars Salmi, VD för Gendoktorn och medicinskt ansvarig vid Life Genomics.

Life Genomics genetiska analyser grundas på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och TATAA Biocenter. Life Genomics är Sveriges ledande privata genanalysföretag och var bl.a. först med att erbjuda CE-IVD godkänd icke-invasiva fosterdiagnostik, NIPT i Europa. Life Genomics grundades 2014 som en avknoppning från TATAA Biocenter. Bland ägarna återfinns statliga Almi Invest, Bure, Vitrolife och TATAA Biocenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.