Skip to main content

14-åring tvångsvårdas för datorspelande, är ditt barn i riskzonen?

Nyhet   •   Maj 01, 2014 11:02 CEST

Hur många ska drabbas så hårt innan vi reagerar? Det finns kunskap som kan användas för att förhindra att det går så här långt. En 14-åring har sedan i september slutat gå i skolan och tillbringar all sin vakna tid med att spela datorspel. När föräldrarna har försökt begränsa tiden framför datorn har det resulterat i aggressivt beteende och 14-åringen har helt isolerat sig från vänner och familj. Han sköter inte sin hygien och äter så dåligt att han förmodligen har slutat växa.

Det här är en relativt ny typ av missbruk som vi som är föräldrar behöver få kännedom om. Vi kan tycka att det är skönt att barnen inte är "ute och ränner" om kvällarna. Det känns tryggt att veta att våra ungdomar inte håller på med alkohol och droger och att de håtter sig hemma. Baksidan är att det går att utveckla en sådan besatthet av datorspel att det blir till ett beroende. 

I "Nyhetsbrevet allt om juridik", Publicerad 22 april, 2014, står att läsa: "Förvaltningsrätten bifaller ansökan från den kommunala socialnämnden och finner att en 14-årig pojke i Linköping ska tvångsvårdas i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, med anledning av ett överdrivet datorspelande. Socialnämnden har tidigare gjort gällande att det föreligger brister i omsorgen om pojken samt att hans överdrivna datorspelande är ett socialt nedbrytande beteende."

Vi behöver uppmärksamma den här typen av besatthet utan att skuldbelägga föräldrarna. Tyvärr står även i nyhetsbrevet att: "...situationen försämrats markant i takt med att hans separerade föräldrar fått ökade kommunikations- och samarbetssvårigheter." Men där står också att "Förvaltningsrätten konstaterar nu att 14-åringen har uppvisat ett oroande beteende under flera år…"

Lifecap bygger en kunskapsportal för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Här finns bland annat en film om medberoende. Vi vill poängtera att kunskapen vi förmedlar i den inte bara är tillämplig i förhållande till alkohol och droger. Det är fullt möjligt att utveckla ett medberoende till personer som spelar (oavsett om det gäller traditionellt spelmissbruk där pengar är inblandade eller datorspel). Beteendet kommer krypande sakta, och det är svårt att vara förälder och avgöra när det går överstyr och ett beroende har utvecklats. Återigen, många gånger är det tryggt att ha ungomarna hemma, och vi vänjer oss vid att de sitter vid datorn. I filmen om medberoende förmedlar vi kunskaper om hur beroenden utvecklas och om hur vi som anhöriga ofta "följer med" utan att se att det håller på att gå över styr. I Nyhetsbrevet står även: "Förvaltningsrätten anser att beteendet är socialt nedbrytande så som anges i 3 § LVU och att det finns påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas. Enligt domstolen behöver 14-åringen genomgå en neuropsykiatrisk utredning – något som är svårt att genomföra inom öppenvården.

Pojken, som saknar insikt i sin problematik, har i perioder inte varit kontaktbar och annars konsekvent vägrat att medverka till utredning. Det finns därför förutsättningar för tvångsvård och socialnämndens ansökan bifalls. Staten har en skyldighet att se till att barn inte far illa, därav möjligheten till att i särskilda fall tvångsomhänderta barn och ungdomar. Den som misstänker att ett barn far illa kan även anmäla detta till socialnämden som då tar ärendet vidare."

Hjälp oss på Lifecap att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående. Sprid kunskapen om hur vi ska agera för att inte gå in i ett medberoende. Medberoende möjliggör missbruk och beroende! Se filmen om medberoende som finns tillgänglig via Lifecaps hemsida, det kan vara smärtsamt att applicera kunskapen som filmen förmedlar på spelberoende, men besattheten är densamma. Berätta om filmen för föräldrar i din omgivning om du är orolig för deras barn, det kan få till följd att det sätts stopp i tid. Låt oss sträcka ut en hand och hjälpa… 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.