Skip to main content

Är relationer meningen med livet?

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2011 16:27 CET

Varför inte ägna helgen åt lite existentiella funderingar? Vilken är meningen med livet? Varför lever jag? Hur lever jag? Varför har det blivit så? Vem är jag? Hur relaterar jag till andra människor? Vad kan jag själv göra för att min upplevelse av LIVET ska bli ännu mer positivt? Härliga samtalsämnen när nära och kära möts.

 

Nedanstående text är ett utdrag ur boken ”Nu har det skrivits en bok om manligt, kvinnligt, mänskligt”:

 

Majoriteten av oss har en längtan efter att känna oss fullkomliga. Det innebär ofta att vi söker efter en partner som kompletterar oss. Om jag har en bild av mig själv som ful eller dålig, eller inte värd att älskas så kommer det att innebära att jag inte sätter värde på den jag är. Det innebär ofta att jag söker efter en partner som kompletterar mig. En person som fyller på med egenskaper och beteenden som jag själv saknar. Tyvärr söker jag då kanske efter en partner som speglar min egen negativa uppfattning om mig själv, vilket ju hjälper till att permanenta min nedvärderande syn på mig själv i förhållande till andra.

 

Vanligtvis utgår det här sökandet från vår högst personliga uppsättning av värderingar. De utgör ett antal antaganden som vi har gjort till sanningar. Värderingarna vi utgår ifrån, skapar vår upplevelse av hur världen fungerar, vår egna, högst privata världsbild. Den uppsättning värderingar som vi kallar våra egna, är oftast sammansatta av egna, nära anhörigas och värderingar som är allmänt vedertagna i den kultur/religion vi lever i…

 

…Våra personliga värderingar visar vad som driver oss framåt. De styr våra attityder och de normer som påverkar våra val, de beslut vi fattar, vårt arbete, våra relationer och vår hälsa. Att ha kunskap om de egna värderingarna hjälper oss också att se tydligare, när vi påverkats av andra människors normer och regler, och när vi kompromissar med vår egen övertygelse. Har vi den medvetenheten, blir det lättare att se hur våra behov, t.ex. i form av bekräftelse från andra, påverkar oss. När vi agerar emot våra prioriterade värderingar, leder det till oro och stress och i värsta fall till utmattning eller utbrändhet.

 

Vad som skänker mening varierar naturligtvis ifrån individ till individ. Det är dock en av människans djupaste drivkrafter. Att göra någonting som vi upplever som meningsfullt känns alltid positivt och utvecklande, då frigörs engagemang och talanger, vi får energi. När vi har kännedom om vilka personliga värderingar som är viktiga för oss, och vi kan applicera dem på arbets- och privatliv ökar vårt engagemang, och rentav vår livsglädje.

 

Varje människa bär på sin egen uppsättning personliga livsupplevelser som präglat uppkomsten av den människans personliga värderingar. ”Kulturkrockar” uppstår i mötet mellan de olika bilder av verkligheten dessa upplevelser har skapat inom oss. Vi vinner också en högre självinsikt genom att reflektera över om de värderingar vi står för, har kommit till därför att vi levt i en viss kultur eller religion som har normer för mänskligt beteende, (normativ värdering) och att vi har valt att inkludera en sådan norm bland våra personliga värderingar. Vi lever och verkar i ett alltmer mångkulturellt samhälle där konflikter ofta uppstår i mötet mellan olika värdesystem.

 

När vi känner till våra personliga värderingar, och när vi har fått en förståelse för hur det ger oss energi genom att leva dessa, och kostar energi när vi bryter mot dem, fungerar vi bättre. Vi får lättare att kommunicera med våra medmänniskor om deras värderingar och vi har större möjlighet att få ut mer av livet.

 

Utöver våra värderingar behöver vi ta hänsyn till våra förställningar, s.k. program. Program är ett samlingsnamn för bl.a. värderingar, fördomar, självbild, religion, sexualitet, klasstillhörighet, politisk åskådning, personlig hälsa etc. Vi lever således inte våra liv, vi lever snarare i programmen om våra liv. Det innebär att vi ser på verkligheten genom vår egen kameralins. Programmen, våra högst personliga föreställningar om hur världen fungerar, avgör hur vi ser på våra liv. När vi ser på händelser och på andra människor filtrerar vi allt det vi ser genom våra egna program. Omgivningen blir en del i våra egna föreställningar. Det innebär att flera människor kan ha varit på samma plats vid samma tidpunkt och ändå återge helt olika berättelser om vad som inträffade. Det fanns flera vittnen till Palmemordet, trots det har förhörsledaren inte lyckats sammanställa en rapport om det inträffade som accepterats av samtliga vittnen. Flera upplysningar om vad som hände står i stället i stark kontrast till varandra.

 

Texten ovan är hämtad ur Gaya Pienitzkas och Lennart Lindéns bok ”Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt” som finns att köpa till exempel via nätbokhandlarna www.adlibris.com  och www.bokus.com . Gaya är författare, föreläsare och en av huvudlärarna på Lifecap ABs coach- och terapeututbildningar, www.lifecap.se .

 

Lifecap AB

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.