Skip to main content

Kunskap om egna värderingar låser upp problem

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2011 10:08 CET

Vi styrs av våra värderingar och våra förställningar, s.k. program. Program är ett samlingsnamn för bl.a. värderingar, fördomar, självbild, religion, sexualitet, klasstillhörighet, politisk åskådning, personlig hälsa etc. Vi lever således inte våra liv, vi lever snarare i programmen om våra liv. Det innebär att vi ser på verkligheten genom vår egen kameralins. Programmen, våra högst personliga föreställningar om hur världen fungerar, avgör hur vi agerar och känner oss. När vi ser på händelser och på andra människor filtrerar vi allt det vi ser genom våra egna program. Omgivningen blir en del i våra egna föreställningar. Det här gäller inom alla områden av livet. I boken " Insikter om inre ledarskap" finns en rad exempel på låsningar och lösningar i olika arbetssituationer. Nedanstående text berör mer privata situationer och är ett utdrag ur boken ”Nu har det skrivits en bok om manligt, kvinnligt, mänskligt”:

 

Ibland bär vi själva på värderingar och behov som är motstridiga, och som ställer till det för oss. I Lena Nevander Friströms bok ”Kärlekens olika ansikten” ifrågasätter hon vilken roll våra egna drivkrafter har när vi söker efter bekräftelse. Hon hävdar också att hur vi mår för stunden påverkar hur vi förhåller oss: Ett utdrag ur Nevander Friströms bok: Jag träffade en kvinna som hade gått igenom många svårigheter den senaste tiden. Detta var en kvinna med god självkänsla, hon var mycket klar över vad hon ville med sitt liv och tydlig i sitt sätt att uttrycka det. Men en personlig kris gjorde att hennes behov av gemenskap och fysisk närhet fick henne att börja tänja på sin integritet och sina gränser. Behovet av närhet och ömhet var starkare än hennes behov av att bli behandlad med respekt. Hon gjorde våld på sina egna värderingar kring den grad av närhet hon egentligen ville ha i en relation och sin inställning till hur vi ska förhålla oss till varandra. Här beskriver författaren ett undantag. Kvinnan brukade inte ge avkall på sitt krav på att bli behandlad med respekt i vanliga fall. Men p.g.a. ett antal samverkande jobbiga händelser i livet, hade hon behov av en större andel fysisk närvaro. Nevander Friström skriver: Just i det krisläge som denna kvinna befann sig i törstade hon efter både sex och ömhet. Hon tog vad som kom i hennes väg, vilket ledde till att hon mådde ännu sämre – och dessutom utsatte sig för betydande risker.

 

I mitt arbete träffar jag på många kvinnor och män som har en bild av att de inte är värda att behandlas respektfullt. De kan då ha utvecklat ett gränslöst förhållningssätt till andra, som gör att de ständigt kränker sig själva genom att inte sätta gränser mot omgivningen, och framförallt inte gör det i sexuella sammanhang.

 

Jag har haft många klienter som inte har någon klar bild över skillnaden mellan närhet och sex. De tror att de behöver ställa upp på sex för att komma åt den närhet och den bekräftelse de törstar efter. Tyvärr har de själva ofta en så sammanblandad bild av närhet och sex i en nära relation, att de skickar ut sexuella signaler fastän de i själva verket bara vill ha en nära vän, eller en axel att gråta ut mot. Jag har träffat fler kvinnor än män med den här problematiken och gemensamt för dem har varit att de har haft en frånvarande pappa, eller en pappa som inte bekräftat dem känslomässigt under uppväxten. De har inte fått fysisk närhet i form av en kram eller i form av att sitta i knäet hos en trygg man när de var barn. Deras erfarenhet av kroppskontakt med män har kommit först i samband med att de träffat män som de haft sex med. Följaktligen vet de inte hur de ska förhålla sig till män om de vill ha sympati, stöd, och kanske en tröstande axel att luta sig mot utan att det resulterar i sex. Ofta har de här kvinnorna dessutom svårt att skapa nära relationer med väninnor, eftersom kvinnor i deras omgivning kan uppfatta det som om de konkurrerar så snart det finns en man i närheten.

 

Texten ovan är hämtad ur Gaya Pienitzkas och Lennart Lindéns bok ”Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt” som finns att köpa till exempel via nätbokhandlarna www.adlibris.com  och www.bokus.com . Gaya är författare, föreläsare och en av huvudlärarna på Lifecap ABs coach- och terapeututbildningar, www.lifecap.se .

 

Lifecap AB

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.