Skip to main content

Årets LEED-byggnad till SKF Solution Factory

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 09:07 CEST

FOTO: Sweden Green Building Council, Ola Hedin. Från vänster, Thomas Modin, Manager Facility & Service, SKF, Tomas Hago, arkitekt, Liljewall, Hans Lindgren, Senior Project Manager, SKF och Raina Tilden, arkitekt Liljewall.

Nyligen gick Sweden Green Building Awards av stapeln på Stockholm Stadshus. Prisutdelningen, som arrangerades av Sweden Green Building Council belönar hållbart stadsbyggande genom sju olika kategorier. En av dem, Årets LEED-byggnad, gick till SKF Solution Factory ritad av Liljewall arkitekter.

Tomas Hago och Raina Tilden, arkitekter på Liljewall samt Thomas Modin, Manager Facility & Service och Hans Lindgren, Senior Project Manager från SKF var på plats för att ta emot det prestigefyllda priset som presenterades med juryns motivering;

"SKF:s nya industribyggnad Solution Factory är en riktig förebild för hur industriella byggnader kan förbättras ur hållbarhets-, design- och medarbetarperspektiv.

Byggnaden är både energieffektiv och har en god inomhusmiljö, bland annat med generösa dagsljusinsläpp. Dessutom har byggnaden designats för att få till en god integrering mellan kontors- och verkstadspersonalen. Som pricken över i:et har SKF även vidtagit olika åtgärder för att minska klimatpåverkan från personalens pendlingsresor till och från arbetet."

SKF Solution Factory har designats med varaktighet i fokus för att kunna förändras och möta framtidens behov över tid. Under design- och ritprocessen har alla hållbarhetskonsulter varit i ständig kontakt med övriga i projektteamet vilket varit en lärorik process. Teamet har fått en utvidgad medvetenhet om hur det egna konsultområdet påverkar både hållbarhet och andra konsultområden.

"Det här är ett stolt ögonblick som bekräftar att Liljewall kan hållbar arkitektur. Men vi har inte gjort det på egen hand – utan ett gott samarbete med en villig och vågad beställare, kreativa och lösningsorienterade konsulter samt en noggrann och skicklig entreprenör hade vi inte kunnat nå så högt," säger Raina.   

Samspel och samarbete nyckeln
SKF Solution Factory bevisar att industriella byggnader kan vara energieffektiva, inte bara under tillverkningsprocesser – utan som helhet. Samspelet mellan arkitekturen, lokalprogrammet, öppenheten, energihushållningen och den aktivitetsbaserade arbetsmiljön har skapat en väl integrerad lösning där design-, hållbarhets-, ekonomisk- och sociala mål förverkligats och styrkt varandra. 

Byggnaden svarar även till sociala hållbarhetsperspektiv genom att representera en tydlig vändpunkt för industrins roll i staden. Industriella områden behöver inte vara avskilda utan kan och bör vara en aktiv, intressant del av staden.

SKF Solution Factory rymmer sälj- och servicefunktioner för den svenska marknaden och är uppfört på SKFs produktionsområde. Det nybyggda Solution Factory har en säregen glasfasad som sträcker sig över hela långsidan mot söder. Innanför glaset löper ett promenadstråk på varje våningsplan som används för promenadmöten och rekreation för personalen. Fasaden som speglar en tidlös design har också en viktig funktion att minska energianvändningen i huset.

Även arbetsglädje över arbetsroller premieras. Istället för att kontors- och verkstadspersonal arbetar i skilda hus av olika standarder, i olika delar av området så arbetar de nu tillsammans i samma byggnad. Dessutom äter, fikar och umgås alla i samma utrymmen. Yrket begränsar inte längre den anställde till en viss miljö och till en viss grupp medarbetare; istället får alla vistas, jobba och umgås som jämlika medarbetare.

Liljewall arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 160 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Våra tolv marknadsområden inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, tillgänglighet, lås & säkerhet samt visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.