Skip to main content

Ny glasbyggnad ska få Chalmers Ventures att skina

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2016 11:18 CET

 

Liljewall arkitekter vinner uppdraget för nya Chalmers Ventures och skapar rum för cirka 500 nya student- och forskarbostäder med urban odling, gemensamma terrasser och gröna tak.

Chalmers Venture vill bli världsledande inom universitetskopplat entreprenörskap och storsatsar kommande tioårsperiod. I planen ingår en ny huvudbyggnad för Chalmers Ventures samt cirka 500 nya Campus- och stadsnära studentbostäder.

– Framförallt handlar det om ett underskott på studentbostäder. Chalmers stora satsning på forskning riskerar bakslag om det inte finns tillgängliga och campusnära student- och forskarbostäder säger Joakim Wallin, VD på Chalmers Studentbostäder.

För att utvärdera nyetableringens alla möjligheter gav Chalmers Ventures och Chalmers Studentbostäder fem arkitektkontor det parallella uppdraget att titta närmre på utmaningen. Kub, Kanozi, Semrén & Månsson, Henning Larsen (DK) och Liljewall arkitekter gav sig an den känsliga platsen med gamla Holtermanska sjukhusets exteriöra bevarandekrav och Norra Guldhedens kulturmiljö av riksintresse i sin direkta närhet. Juryn bestående av bland andra beställarna och Stadsarkitekt Björn Siejsö har nu utvärderat förslagen där Liljewall arkitekter lyckats skapa den bästa helhetslösningen.

– Liljevall har på ett varsamt och luftigt sätt skapat ett förslag som tillgodosett våra önskningar. Förslaget symboliserar kärnan i satsningen, ett skyltfönster för studenter och forskare där de kan mötas för att realisera sina idéer, säger Andrzej Brud, VD på Chalmers Ventures.

– Förutom att knyta ihop staden med Chalmers på ett innovativt sätt visar Liljewall förståelse och hänsyn till den känsliga platsen. Med nya punkthus knyter vi hänsynsfullt an till Norra Guldheden med ett så litet markavtryck som möjligt vilket också förenklar genomförandet i det kuperade området, säger Joakim Wallin.

I Liljewalls förslag blir Chalmers Ventures exponerat ut mot Chalmers hållplats. Huvudbyggnaden består av en halvcirkelformad helglasad fasad som följer formen på den närliggande gatan. De cirka 500 studentbostäderna fördelas mellan fyra nya punkthus, tre fristående och ett sammanlänkat med huvudbyggnaden.

– Problemet var att vi skulle synliggöra Chalmers Ventures och få rum med 500 studentbostäder utan att skymma Norra Guldhedens utsikt och siluett. Genom att göra stora plan på 1000 m2 vardera lyckades vi hålla ner volymen på höjden. På så sätt bevarar vi siluetten och frigör sol och utsikt för studentbostäderna säger Fredrik Löfvenberg, projektetansvarig arkitekt på Liljewall. 

Ett annat problem är de höga bullernivåerna från den trafikerade gatan. Fasaderna närmast Chalmers hållplats kläs därför med en slags glasbalkonger som förutom ljuddämpning bildar rum för gemensamt umgänge och växtlighet.

Den slutna gårdsmiljön i befintliga byggnader kontrasteras med en mer organisk stadsutbyggnad till väster där växtligheten öppnas upp för att skapa stråk med parkkänsla upp mot Wavrinskys plats och Norra Guldheden.

– Hela området sammanlänkas av cirklar och linjer som ska knyta området till staden med hjälp av fungerande stråk och gröna mötesplatser säger Ionna Olsson, projektets landskapsarkitekt.

Taket på huvudbyggnaden blir till allmän terrass och utställningsyta för Chalmers Ventures och punkthusen får gröna tak med odlingslotter för de boende.

– Vi har lagt stor vikt i att skapa intressanta rumsligheter mellan byggnaderna och försökt att göra området till en hybrid mellan byggnad och landskap säger Siamak Vahdani, Arkitekt och Urban Designer på Liljewall.

Nu inväntas den nya detaljplanen för området innan förslaget kan bli verklighet.

Liljewall arkitekter AB grundades 1980 och består idag av över 150 arkitekter och ingenjörer och finns i Sveriges tre största städer. Vi anser att hållbarhet med lika delar funktion, ekonomi och miljö ingår i varje projekt och att ett lyckat slutresultat bygger på ett tätt samarbete med dig som kund. Vi tror att god arkitektur ger ditt projekt konkurrenskraft och bygger ditt varumärke.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.