Skip to main content

Ökade forskningsanslag till svensk nyföddhetsvård

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 15:00 CEST

Idag inleds Svenska Perinatalmötet i Stockholm. En viktig punkt på dagens schema är anslagsutdelningen från Lilla barnets fond, som syftar till att stödja forskningen inom svensk nyföddhetsvård. Prins Carl Philip som är officiell beskyddare för fonden delade ut anslagen och sex stolta forskare fick idag ta emot anslag på sammanlagt 305 000 kronor.   

Sjukdomar hos nyfödda barn är ofta livshotande och måste åtgärdas snabbt. Varje år dör mellan 250 och 300 spädbarn i Sverige. Men komplikationer och sjukdomar under nyföddhetsperioden kan även orsaka många andra problem och ge bestående handikapp. Omkring 20 procent av de barn som vårdas på neonatalavdelning växer upp med någon form av funktionsnedsättning, och denna siffra inkluderar inte läs- och skrivsvårigheter samt hyperaktivitets- och koncentrationssvårigheter i skolan. Det är därför viktigt att satsa på forskning och utveckling inom nyföddhetsvården. Vården kan förbättras ytterligare om kunskapen ökar om hur vanliga sjukdomar och komplikationer i nyföddhetsperioden kan förebyggas och behandlas.  

Sex forskare får anslag

Lilla Barnets fond är en ideell fond som startades den 8 oktober 2008. Fondens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos det lilla barnet. När fonden delade ut anslag för första gången 2010 var den totala summan 260 000 kronor fördelat på fem forskare. Idag har fonden kunnat dela ut 305 000 kronor, 15 procent mer än förra året, till sammanlagt sex forskare.

Följande personer idag tagit emot anslag från Lilla barnets fond:

  • Professor Agneta Holmäng

Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes - betydelse av maternella faktorer och tidig barndom

  • Professor Fredrik Serenius

Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) - uppföljning vid 6,5 års ålder.

  • Dr Boubou Hallberg

Nya strategier för neonatal neuroprotektion vid hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med förlossning:  Implementering och långtidsuppföljning

  • Dr Snjolaug Sveinsdottir

Skadliga och skyddande mekanismer vid hjärnblödning hos prematurfödda barn.

Det fria hemoglobinets roll vid utveckling av hjärnskada och den skyddande effekten av alfa-1-mikroglobulin.

  • Dr Ola Andersson

Långsiktiga utvecklingseffekter av fördröjd jämfört med tidig avnavling hos fullgångna svenska barn.

  • Dr Titus Schlinzig

Epigenetics of Being Born - Clinical Studies

 

Titta gärna mer på lilla barnets hemsida för information.

Bifogade filer

PDF-dokument