Skip to main content

Prins Carl Philip deltog vid träning av återupplivning på neonatalavdelning

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2012 12:48 CEST

Akuta sjukdomar hos nyfödda barn är ofta livshotande och måste åtgärdas snabbt. Under några händelserika timmar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm fick prins Carl Philip en unik inblick i vad som händer på en neonatalavdelning där nyfödda barn med komplikationer får extra vård och omvårdnad. Prins Carl Philip som är officiell beskyddare för Lilla barnets fond fick även delta när personalen tränade återupplivning på en avancerad babysimulator.

Den första tiden efter förlossningen är grundläggande för en människas liv. Komplikationer i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid kan leda till bestående handikapp och i värsta fall dödsfall. Forskning har lett till nya effektiva behandlingsformer, men trots det dör omkring 250 spädbarn varje år i Sverige. Det finns fortfarande många områden som skulle kunna förbättras och utvecklas för att förhindra dödsfall och handikapp hos nyfödda samt ge bättre omvårdnad och stöd till deras föräldrar under såväl graviditeten som tiden efter förlossningen.

Ett antal svenska barnläkare bestämde sig 2008 för att bidra till att ge svensk nyföddhetsvård ökat stöd genom att samla in medel till forskningsanslag. De bildade tillsammans Lilla barnets fond som är en nationell, ideell fond som har delat ut forskningsanslag till viktiga forskningsprojekt sedan 2010. Prins Carl Philip är fondens officiella beskyddare och prinsens närvaro i viktiga sammanhang och stöd har bidragit mycket positivt till fondens synlighet och insamlingsarbete. Lilla barnets fond bjöd därför in prins Carl Philip till ett studiebesök på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, med möjlighet att samtala med familjer som vårdas på neonatalavdelning samt läkare och sjuksköterskor som vårdar dessa sköra små patienter dagligen.    

– Vi är otroligt tacksamma och stolta över att ha prins Carl Philip som officiell beskyddare. Han har visat stort intresse och engagemang för vårt arbete och det var fantastiskt roligt att han ville komma och besöka sjukhuset och se verksamheten från insidan, säger Eva Berggren-Broström som är ordförande för Lilla barnets fond samt verksamhetschef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Neonatalmottagningen är en av tretton mottagningar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Neonatalenheten har 30 vårdplatser och totalt arbetar cirka 100 personer på enheten. På avdelningen finns även en avancerad nyföddhetssimulator som fungerar som en nyfödd, levande bebis. Simulatorn kan ha olika avancerade andningssvårigheter, hjärt- och lungbesvär, blödningar med mera. Den är ett mycket värdefullt redskap för personalen som under ledning av neonatalens instruktörer tränar på olika situationer.  Under studiebesöket fick även Prins Carl Philip delta i en dramatisk, realistisk återupplivning på nyföddhetssimulatorn.

Prinsen fick dessutom en längre pratstund med en familj som nyligen lämnat sjukhuset för att istället få sjukvård i hemmet för deras nyfödda bebis som tidigare vårdats på sjukhusets neonatalavdelning.

 

Lilla Barnets fond är en nationell, ideell förening som startades den 8 oktober 2008. Föreningens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos det lilla barnet.

Titta gärna mer på lilla barnets hemsida för information.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera