Skip to main content

Lindbäcks investerar 23 mkr i produktionslinjer för golv och tak

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 12:05 CET

Randek och Lindbäcks har tecknat avtal om nya produktionslinjer för vägg och tak till Lindbäcks fabriker.

Lindbäcks har nu tecknat avtal med Randek AB för leverans av två nya produktionslinjer. Den ena för att tillverka golvbjälklag och den andra för att tillverka innertak. – Randek kunde garantera flexibiliteten samtidigt som vi nu kommer att kunna tillverka dubbelt så mycket på samma tid vilket är viktigt eftersom målet är att tredubbla vår produktion, säger Ola Magnusson, projektledare.

I Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen är kravet att tillverka en färdig bostadsvolym var 30de minut. I befintlig fabrik i Öjebyn ligger kravet att tillverka en bostadsvolym på 60 minuter. - Det har varit en stor utmaning att utveckla linjer som klarar denna takt. Eftersom våra tak och golvblock har olika storlek och form beroende på projekt var det viktigast för oss att kunna behålla den flexibiliteten för att fortsätta vara attraktiv på marknaden. Valet av Randek som leverantör av linjerna gjordes för att de kunde tillhandahålla den mest kundanpassade lösningen på maskinutrustning, berättar Ola Magnusson.

På taklinjen kommer fysiskt tunga arbetsmoment att automatiseras. Skruvning och bearbetning kommer att göras automatiskt för att minska den fysiska belastningen och hinna med flödet. - I och med skruvautomatiseringen har vi dessutom kunna plockat bort allt lim från våra tak vilket går i linje med vår värdering om en hållbar framtid, säger Ola.

På golvlinjen är det manuella grundkonceptet från befintlig fabrik kvar men med ökat antal arbetsstationer.    - Eftersom arbetet här är mycket varierat har vi valt att inte automatisera flödet. Däremot har vi försökt få till bättre lösningar för operatörerna när det gäller de tunga arbetsmomenten. Spikpistoler behöver inte lyftas utan sitter fast på vagnar i arbetsbänken. Vi behöver inte längre knuffa elementet, transporten av elementen mellan stationerna är motordriven. Vi har även en mer automatisk riktning av regelverket innan skivmontage, säger Ola.

Produktionsflödet kommer att förses med material från två håll vilket gör att det skapas ett bättre flöde på arbetsstationen som gör att arbetet kan bedrivas mer parallellt och minska väntetider.

Arbetsgruppen på Lindbäcks har gjort ett mycket bra jobb med att ta fram layouten,vår tekniska specifikation och de kommersiella villkoren. - Jag vill verkligen framhålla arbetsgruppens insatser. Utan erfarenheten av befintlig anläggning kombinerat med nytänkande hade vi aldrig kunnat få till en så bra upphandling. Nu ser vi fram emot att gå in i nästa fas med Randek och börja projektera och bygga dessa fina produktionslinjer, säger Ola.

Randek och Lindbäcks har under lång tid samarbetat runt maskininvesteringar. – Randek och Lindbäcks är övertygade om att nästa generations elementlinje kommer att bestå av att operatören och maskinen står på en fast position och att väggen rör sig framåt kontinuerligt. Detta skulle göra att vi får mindre rörelse på arbetet som skapar värde och att arbetsstationerna kan vara närmare varandra. Arbeta effektivare på en mindre lokalyta. Vi kommer ha ett fortsatt samarbete runt tekniken. Nästa gång vi gör en investering i en elementlinje hoppas vi att denna teknik är färdigutvecklad och kan användas. Vi stöttar Randek att ta med sig av det vi lärde oss i projektet och utveckla tekniken även åt andra kunder säger Ola Magnusson.

FAKTA

Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus:

Budget:480 mkr

Yta:ca 40 000 kvm inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm

Kapacitet:1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år

Arbetstillfällen:150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Från och med årsskiftet har vi fram till idag rekryterat 103 personer varav ca 24 % kvinnor (mål 50 % kvinnor).

Hållbarhet:hela fabriken försörjs med fjärrvärme från grannen SunPine AB och solenergi på fabrikstaket. Dessutom planeras det för frakt via fartyg.

Invigning:19 dec 2017

I drift:januari 2018

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom industriellt producerade flerbostadshus. I nära samarbete med våra kunder och med en stark drivkraft för innovation utvecklar och bygger vi miljövänliga och resurssnåla flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. Vi lägger stort fokus på hög boendekvalitet och genom att alltid samarbeta med några av landets främsta arkitektkontor skapar vi vackra, sunda och praktiska hem där människor trivs.

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och produktion återfinns. Vi har även kontor i Stockholm och totalt är vi ca 350 medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, engagemang och drivkraft.

Med målet att bli Europas modernaste producent av flerbostadshus bygger vi nu en helt ny produktionsanläggning som invigs i slutet av 2017, helt försörjd av solenergi och fjärrvärme. På Lindbäcks är vi kända för att vara innovativa, och det stämmer – vi siktar aldrig annat än framåt.

Välkommen att läsa mer på www.lindbacks.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy