Skip to main content

Skalet på plats på Superfabriken och drygt 100 nyrekryteringar klara

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 11:13 CEST

Superfabriken på Haraholmen i Piteå börjar ta form. Printscreen från vår webbkamerasändning enligt länk ovan.

Bygget av Lindbäcks nya produktionsanläggning för flerbostadshus rullar på och nu är hela fabriksbyggnadens yttre skal på plats och avtal med alla entreprenörer tecknade. Fabriken i Öjebyn byggs ut och hittills har drygt 100 personer rekryterats till fabrik, kontor och byggarbetsplatser.

– Arbetet har gått bra hittills och vi är i fas med tidplanen. Vi har avtal med alla våra entreprenörer och nu med skalet på plats färdigställer vi nu invändigt och påbörjar byggnation av kontors- och förrådsbyggnader, berättar Mikael Nyberg, byggchef.

Peab är sedan tidigare klar för totalentreprenaden som genomförts hittills, dvs schakt, grundläggning, stomme väggar och tak och likaså Ivab som levererar och installerar sprinkler och rör. Nu är det också klart med Bravida som elleverantör och Storfors Plåt och Reglerteknik i Norr (Rtn) som ska installera luft- och ventilationssystem.

-Det känns mycket bra att vi har landat avtalen med entreprenörer vi har stort förtroende för och det är ingen nackdel att i stort sett alla har sina huvudverksamheter här uppe i norr, säger Mikael Nyberg.

Parallellt med etableringen av fabriken på Haraholmen utvecklar fabriksledningen också den befintliga fabriken i Öjebyn.

–Målsättningen att tredubbla vår produktion innebär en förändrings-process i hela vår organisation. Under vår och sommar har vi rekryterat ca 75 personer bara till fabriken och som nu ska komma in i sina respektive roller samtidigt som vi tillfälligt inför tvåskift, bygger ut och lägger om produktionsflödet. Det är en intensiv men spännande utmaning att få alla bitar på plats, säger Peter Eriksson, fabrikschef.

FAKTA

Europas modernaste produktionsanläggning för flerbostadshus:

Budget:480 mkr

Yta:ca 40 000 kvm inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalutrymmen mm

Kapacitet:1600 lägenheter/år som tillsammans med befintlig produktionsanläggning i Öjebyn ger en produktionskapacitet på 2400 lägenheter/år

Arbetstillfällen:150 exkl. byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Från och med årsskiftet har vi fram till idag rekryterat 103 personer varav ca 24 % kvinnor (mål 50 % kvinnor).

Hållbarhet:hela fabriken försörjs med fjärrvärme från grannen SunPine AB och solenergi på fabrikstaket. Dessutom planeras det för frakt via fartyg.

Invigning:19 dec 2017

I drift:januari 2018

Bilaga: ”timelaps-film” från byggstart till nuläge, Superfabriken Haraholmen, Piteå

https://www.youtube.com/watch?v=BAK_M-LmSlc&feature=youtu.be

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom rationellt byggande. Med modern teknik utvecklar och bygger vi sunda bostäder inomhus och monterar sedan snabbt, säkert och kostnadseffektivt, direkt på plats. Vi levererar till ledande fastighetsägare, såväl privata som offentliga, samt bygger och utvecklar hyresrätter och bostadsrätter i egen regi. Familjeföretaget startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och produktion återfinns. Vi har även kontor i Stockholm och totalt är vi ca 350 medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, engagemang och drivkraft.

Välkommen att läsa mer på www.lindbacks.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy