Skip to main content

Om Corona/covid-19

Nyhet   •   Mar 17, 2020 21:54 CET

För oss på Linde är det av största vikt att vår verksamhet inte orsakar någon skada på människor, miljön eller de samhällen vi är verksamma i. Därför tar vi händelseutvecklingen med coronavirus och covid19-pandemin på största allvar, både när det gäller vårt ansvar gentemot våra personal samt när det gäller behovet av att upprätthålla kontinuiteten i våra kundleveranser.

Vi har vidtagit olika försiktighetsåtgärder samt uppmärksammat vår personal på vilka förväntade beteenden som gäller för att begränsa detta virus från att spridas ytterligare - och för att se till att vi kan fortsätta med den normala verksamheten och upprätthålla våra leveranser. Informationen vi har använt är baserad på information från European Center for Disease Prevention and Control och vi följer kontinuerligt rekommendationerna från de lokala hälsomyndigheterna.

1. Reserestriktioner

2. Särskild information till alla anställda om hur man kan minska risken för infektion

3. Åtgärdsplaner för vår verksamhet

Reserestriktioner:

- tillämpas på områden som fastställts av myndigheter som riskområden

- alla anställda har instruerats om att minimera resor, såvida dessa inte är affärskritiska samt att använda virtuella möten när det är möjligt

Särskild information till alla anställda om hur man kan minska risken för infektion:

- korrekta personliga hygienrutiner

- hur man beter sig i offentliga områden, t.ex. i våra kontor etc.

- undvika geografiska riskområden och individer med definierad risk

- instruktioner för hur en anställd ska agera om denne har varit i ett riskområde

- instruktioner för hur leverantörer och entreprenörer ska uppträda i samband med leveranser och på Lindes anläggningar.

Åtgärdsplaner finns för att säkerställa kontinuerlig leverans till våra kunder vid pandemi.

Frågor och svar:

Vilka produkter till kunden kan / kommer att påverkas och när (leveransbrist)?

Vi förutser ingen kommande leveransbrist för närvarande, men följer utvecklingen noga. Vi har en avvägningsplan på plats (i händelse av en pandemi,) för att kunna säkra leveranser.

Om några produkter till kunden påverkas, har du några alternativa leveranskedjor av samma eller motsvarande material?

Vi förutser ingen kommande leveransbrist för närvarande men följer utvecklingen noga. Vi har en avvägningsplan på plats (i händelse av en pandemi) för att kunna säkra leveranser.

Om några produkter till kunden påverkas, vilka åtgärder genomförs för att minimera risken för leveransstörningar?

- Utför schemaläggning från andra platser och / eller omfördelas till andra anläggningar.

- Vid behov kan våra lager hos våra agenter/återförsäljare komma att användas som reservtillförsel.

- För produkter som bara fylls på en anläggning kan vi omfördela resurser till andra anläggningar.

- Anställda har så långt det är möjligt utrustats för att kunna arbeta hemifrån.

Hur riskerar vi att minimera att vår personal (lastbilsförare, säljare etc.) som har kundkontakt utgör en potentiell risk för kunderna?

Vi följer lokala myndigheters vägledning och har vidtagit resestriktioner för att minimera risken för infektion av anställda och entreprenörer. Särskild vägledning har delats om hur man ska hantera gasflaskor för att minimera risken för infektion.

Förväntar ni er några förseningar i leveranser?

Nej. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörer levererar sina tjänster enligt sina respektive avtal och att de proaktivt informerar oss om det finns risk för förseningar.

Vägledning vid leveranser till/från Linde:

- Alla riktlinjer från lokala myndigheter ska följas.

- Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas före man besöker en Linde-anläggning.

- I samband med på- och avlastning, ska kontakten med Linde-anställda minimeras och fysisk kontakt undvikas.