Skip to main content

Storsatsning på polisforskning vid polisutbildningen i Växjö

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:45 CET

Våren 2011 startar Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö nordens första doktorandkurs i polisvetenskap. Därtill har professor Paul Larsson, från Politihögskolan i Oslo, engagerats som gästprofessor i polisvetenskap.

Till doktorandkursen i polisvetenskap kommer man att engagera några av nordens ledande forskare inom området. Områden som kommer att behandlas är bland annat vad är polisvetenskap, särskilda utmaningar i studiet av polisen, vad gör egentligen polisen - ideologiska strömningar i polisarbete, polisens makt och kontrollen av polisen, polisarbete i framtiden – privat eller offentlig verksamhet?

Paul Larsson är i Norge en välkänd forskare och samhällsdebattör som publicerat en rad arbeten inom bland annat polisforskning, samt ekonomisk och organiserad kriminalitet. Han har ett förflutet som sektionschef vid norska Rikspolisstyrelsens sektion för analys och förebyggande arbete. Han är verksam som professor vid norska Polishögskolans forskningsenhet.

Satsningen är en del av polisutbildningen i Växjös fleråriga arbete med att stimulera forskning om polisens arbete såväl på Linnéuniversitetet som nationellt.  Häri ingår bland annat seminarieverksamhet och en skriftserie. För närvarande finns sex doktorander som forskar på poliser och polisarbete. Därtill deltar polisutbildningens forskningsverksamhet aktivt i det nordiska nätverket för polisforskning bland annat genom att delta i en stor europeiskt longitudinell studie av polisstudenter och poliser, samt att ge ut ett nordiskt nyhetsbrev för polisforskning. Polisutbildningen i Växjö anordnade 2007 den första nordiska polisforskningskonferensen

Ytterligare information

Om doktorandkursen:

http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/forskning/doktorandkurs-i-polisvetenskap

Om Paul Larsson:

http://www.phs.no/no/Forskning/Forskere/Paul-Larsson/ (presentation)

http://www.phs.no/Images/High_def/Forskere_og_faglige/Profilbilder/Paul%20Larsson.jpg (bild)

Om Forskningsverksamheten vid Linnéuniversitetets polisutbildning:

http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/forskning

 

För vidare upplysningar

Paul Larsson, professor i polisvetenskap, tel 0047 992 07 715, mail: Paul.Larsson@phs.no

Rolf Granér, lektor i polisvetenskap, forskningsansvarig, tel 070 633 6222, mail: rolf.graner@lnu.se

Betty Rohdin, utbildningschef, tel 070 372 54 90, mail: Betty.Rohdin@lnu.se

 

Bifogas: Presentation av doktorandkurs i polisvetenskap

__________________________________________________   Christina Dahlgren, Pressansvarig/Pressofficer    Linnéuniversitetet/Linnaeus University Kommunikationsavdelningen SE-351 95 Växjö, Sweden/SE-391 83 Kalmar, Sweden   +46 (0)470 70 85 51 Telephone +46 (0)70 572 26 56 Mobile christina.dahlgren@lnu.se Lnu.se Nu finns ett nytt, modernt och internationellt universitet i Småland. Läs mer om Linnéuniversitetet på Lnu.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera