This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lions på plats: 5 år bland de syriska flyktingarna

Nyhet -

Lions på plats: 5 år bland de syriska flyktingarna

Vid flyktingkrisen 2015 tog sig ca en miljon syrier till Europa. Kvar i Turkiet blev de som saknade ekonomi och kraft att ta sig vidare. Den officiella siffran är 3,6 miljoner. Förmodligen finns betydligt fler, eftersom många inte registrerat sig hos turkiska myndigheter.

Lions Sverige beslutade 2016 att ge hjälp till de syriska flyktingarna i Turkiet. Bakgrunden till detta är att Lions Club Nossebro har en medlem, som tillsammans med sin turkiska hustru växelvis bor i Istanbul och i Fåglum. De initierade 2015 en lokal insamling i Västergötland och den blev från 2016 ett nationellt projekt under beteckningen De Glömda Barnen.

Fokus har varit på barnen eftersom de är mest utsatta. När de hamnat i Turkiet i svåra omständigheter ansåg Lions att det var mycket angeläget att arbeta för deras möjlighet till skolgång. Utan skola är det uppenbar risk för att barnen utvecklas negativt eftersom familjerna lever i stor fattigdom. Det gäller att förhindra att de hamnar i brottslighet eller i terrorverksamhet.

Familjerna har hastigt lämnat krigets Syrien med ytterst få tillgångar. Vanligt är att ensamstående mödrar flytt med sina barn eftersom mannen omkommit i kriget. I Turkiet har familjerna först bosatt sig i enkla tält, oftast hopsatta av presenningar. Efterhand har många kunnat flytta inomhus i lokaler som tidigare stått tomma.

Varför har Lions projekt De Glömda Barnen har varit framgångsrikt?
Lions har inga administrationskostnader på insamlade pengar.

Lions Sverige har hittills samlat in närmare 17 miljoner kronor för att hjälpa de syriska flyktingarna i Turkiet. Ytterst små kostnader för att hjälpen ska nå fram till mottagarna har inneburit ett effektivt användande av varje insamlad krona. Hur har detta varit möjligt?

En viktig faktor är kunskap om lokal kultur och språkkunskap. I detta fall är samarbetet med Lions i Turkiet och Lions i Sverige genom det svensk/turkiska paret en framgångsfaktor. Kontakter har genom dom upprättats med turkiska myndigheter. Tillsammans med myndighetspersoner formas hjälpinsatserna. Detta samarbete innebär att Lions tillhör det numer fåtal hjälporganisationer som har tillstånd att verka i Turkiet.

Lions har fördelen jämfört med andra hjälporganisationer att kunna samverka med lokala Lions klubbar. Lions finns i 210 länder och alla medlemmar arbetar efter en gemensam deklaration av etik och syften. Viljan att hjälpa andra utan egen vinning gör att Sveriges Lions i detta projekt får stöd av lokala Lions.

Huvuddelen av projektet De Glömda Barnen har riktat sig till staden Adana med omnejd. Där har många flyktingar stannat för att försöka få arbete på de stora trädgårdsodlingarna i regionen.

Slutsats
Gediget hjälparbete i andra kulturer kräver god kunskap om språket och lokala förhållanden.

I projektet De Glömda Barnen har Lions Sveriges fått hög kvalitetssäkring eftersom turkiska och svenska lions har nära samverkan för att hjälpen ska nå fram på bästa sätt.

Ämnen


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Relaterade nyheter