Skip to main content

Litium AB (publ) Bokslutskommuniké 2016: Fortsatt stark tillväxt och rekordkvartal

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:40 CET

Henrik Lundin, vd på Litium AB

Litium i sammandrag

Perioden 1 oktober – 31 december 2016

  • Nettoomsättningen steg med 31 % och blev 6,22 MSEK (4,73 MSEK motsvarande period 2015).
  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 20 % till 3,84 MSEK, jämfört med samma period 2015.
  • EBITDA uppgick till 0,66 MSEK (1,80 MSEK 2015) och periodens resultat var -0,69 MSEK (0,00 MSEK).
  • EBITDA per aktie blev 0,10 kr (0,46 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (0,00 kr).

Perioden 1 januari – 31 december 2016

  • Nettoomsättningen blev 18,68 MSEK (17,14 MSEK motsvarande period 2015), en ökning med 9 %. Ökningen begränsades av den planenliga omställningen från traditionell licensförsäljning till en molnbaserad intäktsmodell med repetitiva intäkter, vilket innebär lägre initiala intäkter men högre intäkter på sikt.
  • De repetitiva avtalsintäkterna steg med 23 % till 14,53 MSEK, jämfört med samma period 2015. Därmed utgjorde de repetitiva avtalsintäkterna 78 % av de totala intäkterna, upp från 68 % för samma period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 1,11 MSEK (5,41 MSEK) och Årets resultat blev -4,92 MSEK (-1,72 MSEK). Resultaten påverkades negativt av omställningen till den nya intäktsmodellen samt högre kostnadsmassa som en följd av en offensiv satsning på försäljning och marknadsföring samt noteringen på AktieTorget.
  • EBITDA per aktie blev 0,20 kr (2,05 kr) och Årets resultat per aktie uppgick till -0,75 kr (-0,65 kr).
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 082 503 kr (14 241 414 kr per 2015-12-31) och till 4,56 SEK/aktie, att jämföra med 3,40 SEK vid förra årsskiftet.

Viktiga händelser 2016

Styrelsen fick under året två nya ledamöter, Lars-Olof Norell med erfarenhet bl a som VD för Episerver och seniora befattningar på Knowit och Capgemini och Johan Rutgersson, VD och ledamot i börsnoterade Briox. Lars-Olof Norell är ny ordförande.

Nyemissionen inför listningen på AktieTorget övertecknades och tillförde bolaget 24 MSEK före emissionskostnader samt ca 880 nya ägare. Första handelsdagen på AktieTorget var den 31 maj 2016.

Litium 5, den senaste versionen av Litiums molnbaserade e-handelsplattform, lanserades under perioden. Litium 5 är bolagets största produktinvestering hittills och stärker bolagets erbjudande väsentligt.

E-handelslösningen ”Litium Growth Cloud powered by Klarna” lanserades tillsammans med Klarna i slutet av perioden och blev väl mottagen bland partners och slutkunder.

Bolagets firma ändrades under våren till Litium AB från Litium Affärskommunikation AB.

Viktiga händelser efter periodens slut

Litium har under januari lanserat studien ”Svensk B2B-handel”. Studien är den första i sitt slag med fokus på den svenska marknaden och har rönt stor uppmärksamhet. I skrivande stund pågår en roadshow runt om i Sverige där resultaten presenteras.

VD har ordet

Vi är glada över ett rekordstarkt fjärde kvartal med en omsättningsökning på 31 procent. Styrkan och potentialen i vårt erbjudande bekräftas av flertalet vunna affärer, där detaljhandelskedjan Lindex är ett tydligt exempel. Vi gläds också åt att våra kunder växer snabbt i sin e-handel - betydligt snabbare än marknaden i övrigt – och att de gjorde ett starkt fjärde kvartal med försäljningsökningar på över 30 procent jämfört med året innan.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett händelserikt 2016 med notering av bolagets aktie på AktieTorget, en aggressiv marknadssatsning, vår största produktrelease någonsin med Litium 5 och en omställning från traditionell licensförsäljning till molntjänster som går betydligt snabbare än planerat. Vår marknadssatsning har stärkt varumärket Litium stärkts gjorde att vi under 2016 vann dubbelt så många nya kunder som under 2015. Bland nya kunder 2016 kan nämnas Lindex, Tretorn, Casall, Interflora och Bevego.

Marknaden för e-handel har vuxit kraftigt de senaste tio åren och fortsätter att växa stadigt. E-handelns andel av den totala detaljhandeln utgjorde 2016 endast 7,7 procent. Potentialen är därmed enorm. Det är även tydligt att e-handel är eller kommer att bli en affärskritisk verksamhet för nästan alla företag. Litiums position som motorn i denna verksamhet är strategiskt viktig och erbjuder stora möjligheter.

Litiums erbjudande sträcker sig över hela spektrumet av produktförande företag; e-handlare som bara säljer online, detaljhandeln med både butiks- och näthandel och företag med digital B2B-försäljning. E-handlare och detaljhandlare ligger generellt sett längre fram i sin digitala utveckling än B2B-företag. Dock är det tydligt att B2B-företagen på allvar inlett sin digitaliseringsprocess. Litiums undersökning ”Svensk B2B-handel 2016”, visar att de flesta B2B-företag avser att satsa på e-handel under de kommande tre åren. Litium är väl positionerade inom denna marknad med ledande referenskunder och ett starkt e-handelserbjudande till stora och mellanstora företag. Vi ser en växande potential inom detta segment 2017 och flera år framåt.

E-handeln är fortfarande en relativt ung företeelse och utvecklingen går snabbt. Den drivs på av ny teknik och kraftig tillväxt av molntjänster men även av förändringar i beteenden och demografi. Litium lägger fokus på att analysera trender och positionera erbjudande och plattform utifrån kundernas framtida behov. Vår roadmap uppdateras kontinuerligt och vi fortsätter att investera proaktivt i produktutveckling, bland annat startade vi under 2016 ytterligare ett utvecklingsteam i Vietnam. Huvudområden för vår produktutveckling är nya molntjänster, digital marknadsföring och funktioner för omnikanalhandel.

Med vår strategiska position på en attraktiv marknad som förväntas växa under många år framöver ser vi det som självklart att fortsätta investera i alla delar av vår verksamhet. Under 2017 ligger därför fokus på ökad tillväxt; marknadssatsningen fortsätter med oförminskad styrka, vi ska värva fler partners och nya kunder samt höja tempot i vår produktutveckling.

Vår prestation under året har möjliggjorts tack vare våra medarbetare och partners, som varje dag gör det lilla extra för att göra våra kunder framgångsrika. Deras engagemang gör mig väldigt optimistisk inför framtiden.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport perioden januari-mars 2017 lämnas den 4 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera