Skip to main content

Tillväxt trots säsongsmässigt svagt Q1 - Litium AB kvartalsuppdatering Q1 2016

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 09:05 CEST

Perioden i sammandrag

Januari – mars 2016

 • Nettoomsättningen steg med cirka 10 % till 4 175 TSEK (3 807).
 • Produktintäkterna steg med cirka 20 % jämfört med Q1 2015.
 • Fokus under Q1 var på noteringsprocessen och att stärka marknads- och säljkraften i bolaget.
 • En nyrekrytering gjordes inom försäljningsavdelningen, ny hemsida. lanserades och investeringarna i övriga digitala kanaler ökades.
 • Avtal tecknades med två nya partners.
 • Två nya styrelseledamöter:
 • Lars-Olof Norell, tidigare bl a VD för Episerver och seniora befattningar på Knowit och Capgemini, valdes till styrelseordförande.
 • Johan Rutgersson, VD och styrelseledamot i börsnoterade Briox, valdes in som ny ledamot.
 • Utvecklingsarbetet inriktades helt på att färdigställa den nya versionen av plattformen ”Litium 5”.
Ekonomisk översikt
Januari – mars (SEK) 2016 2015
Nettoomsättning 4 174 763 3 806 761
EBITDA 390 826 610 682
Periodens resultat -1 195 136 -1 163 121
2016-03-31 2015-12-31
Balansomslutning 31 376 967 32 083 143
Eget kapital 8 852 502 10 047 638


Den finansiella informationen har inte granskats av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Nyemissionen inför listning på AktieTorget tillförde bolaget 24 MSEK före emissionskostnader samt närmare 900 nya ägare
 • Handelsstart på AktieTorget är planerad till den 31 maj 2016
 • En senior Sales Eexecutive har rekryterats

Kommentar från VD

- Även om årets första kvartal normalt sett är en försäljningsmässigt lugnare period kunde vi i år öka omsättningen med 10 % och produktförsäljningen med 20 % jämfört med samma period 2015. Vi är glada att vår marknadssatsning börjar ge önskat resultat och ser fram emot ett händelserikt år.

Henrik Lundin, VD Litium AB

Hela kvartalsuppdateringen finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport för perioden januari–juni 2016 lämnas den 30 augusti 2016.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Våra 30 största kunder – däribland Teknikmagasinet, Jollyroom och Nyblomgruppen – har en sammanlagd årlig försäljning online på över 3,5 miljarder kronor. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och har sitt säte i Stockholm.

www.litium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy