Skip to main content

Byggboomen i Västsverige: Borås satsar tre miljarder på vatten och avlopp

Nyhet   •   Jan 28, 2016 08:31 CET

De stora infrastruktursatsningarna i Västsverige handlar inte bara om Göteborg och Västsvenska paketet. Borås gör sin största satsning någonsin. Drygt tre miljarder kronor investerar staden i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken utanför Borås.
– Det är en fortsatt satsning för att ligga i framkant som kretsloppsstaden, säger kommunikationschef Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö.

Totalt handlar det om sju entreprenader men hittills har bara den första kommit igång. Det är Veidekke som är i färd med de förberedande markarbetena.

Borås Energi, markarbeten

500 000 kubikmeter sten håller på att flyttas för den nya anläggningen

500 000 kubikmeter berg, sten och tall har sprängts och schaktats bort från den 30 hektar stora ytan.
– Så gott som all sten har kunnat användas eller kommer att kunna användas som fyllnadsmaterial i projektet.

För ytterligare en entreprenad, rötningsanläggningen, är också entreprenaden klar och avtalet underskrivet.
– Avtalet gick till Purac AB, berättar Jonas Holmberg.
Återstår fem entreprenader:
• Ångpanna
• Turbin
• Yttre Bränslehantering
• Ledning från centrala Borås ut till anläggningen
• Avlopppsreningsverk
– Vi har ett beslut i kommunfullmäktige och Mark- och Miljödomstolen har gett sitt godkännande. Men ett par av de återstående entreprenader har överklagats och befinner sig på olika stadium i processen.
– Vi räknar med att anläggningen ska vara i drift 2019, säger Jonas Holmberg.

Sobacken-anläggningen ska förse 40 000 boråsare med fjärrvärme och ta hand om deras avlopp. Den ska också helt eller delvis ersätta det gamla fjärrvärmeverket Ryaverken och det gamla avloppsreningsverket Gässlösa. Båda är till åren komna, Gässlösa ända sedan 1932.
Genom att lägga avloppsreningen och kraftvärmeverket intill varandra kan Borås Energi och Miljö bättre ta tillvara kretsloppsfördelarna.
– Vi kommer att bygga ut för både biogas och rötslam, berättar Jonas Holmberg.
Biogas är redan i dag en del av ”Kretsloppsstaden Borås”. Samtliga stadsbussar i Borås körs på biogas men nu ökar staden kapaciteten.

Jonas Holmberg

Jonas Holmberg

En av de stora utmaningarna i projektet är att sammanbinda den nya anläggningen i Sobacken med de gamla anläggningarna Ryaverket och Gässlösa.
– Vi kommer att gräva ner rör, el och signalkablar längs en 1,2 mil lång sträcka och bredden på ledningsschaktet kommer att variera mellan 7 och 20 meter.
– Vi hoppas komma igång med det arbetet i år, trots överklagandena, säger Jonas Holmberg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Mässorna roterar mellan de tre storstadsområdena och arrangeras var tredje år i respektive Skåne, Göteborg och Stockholm.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy