Skip to main content

Entreprenad för 20 miljarder börjar upphandlas nästa år

Nyhet   •   Maj 29, 2014 12:00 CEST

Nästa år börjar upphandlingen och 2018 ska bygget vara igång.

Det berättar Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken, den kommande pendeltågsutbyggnaden under Göteborg.
– Men just nu håller vi på att förbereda granskningen av järnvägsplanen så att allmänheten ska få tycka till. Den ska ställas ut i december i år. Under 2015 kommer vi att sammanställa förfrågningsunderlaget och gå ut med det till entreprenörerna, säger Bo Larsson.

Västlänken är en åtta kilometer lång pendeltågsförbindelse genom centrala Göteborg, varav sex kilometer går i tunnel. Den ger staden genomgående pendeltågstrafik. Tre nya stationer gör att göteborgarna kan resa enklare, snabbare och med färre byten.
Det är den enskilt största satsningen i Västsvenska paketet och den totala investeringen beräknas till ca 20 miljarder kronor.
– 2026 ska Västlänken vara klar för trafik, säger Bo Larsson.

Västlänken är uppdelat i sex entreprenader.Västlänken

1. Entreprenad Olskroken*
Olskroken är en central ”järnvägsknut” i Göteborg. Här möts fem banor, de flesta i dag i samma plan. Ombyggnaden omfattar cirka 7 kilometer nya ombyggda spår och sammanlagt 17 broar. Upphandling av entreprenörer påbörjas 2015. Arbetet startar 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

2. Entreprenad Centralen
Ombyggnaden av Centralen innebär både förbättringar av nuvarande station samt en ny genomgående station intill den nuvarande ”säckstationen.” Vissa delar av Centralen ska vara klar tidigare än övriga Västlänken. Entreprenörsupphandling påbörjas 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

3. Entreprenad Kvarnberget
Den minsta av entreprenaderna och kan därför vara lämplig även för en i det här sammanhanget mindre nationell entreprenör.
Upphandlingen påbörjas 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023.

4. Entreprenad Haga
I denna entreprenad ingår också station Haga och entreprenaden är beräknad till 3-4 miljarder kronor. Den är så stor att den också kan vara lämplig för internationella entreprenörer. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2024.

5. Entreprenad Korsvägen
Också denna innehåller en station och är så pass stor att den kan vara intressant också för internationella aktörer. Entreprenaden är på 3-4 miljarder kronor. Upphandlingen inleds 2015. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2024.

6. Entreprenad BEST
Genomgående teknikberoende arbete som påverkar hela projektet. Den del som berör Centralen ska vara klart något tidigare medan upphandlingen av övriga delar påbörjas först 2019.

Västlänken har i förberedelsearbetet haft inledande kontakter både med svenska och internationella entreprenörföretag. För att de riktigt stora europeiska entreprenörföretagen ska vara intresserade och konkurrenskraftiga kan ordern behöva ligga på 3 miljarder eller mer. Några av entreprenaderna i Västlänken är i den storleksordningen och kan till och med bli ännu större om samma entreprenör tilldelas flera entreprenader.
– Vi kommer att vända oss till dem som har erfarenhet av liknande byggen men också de som kan arbeta i stadsnära miljö, säger Bo Larsson. Det är en av de stora utmaningarna.

* Ombyggnaden till planskildhet i Olskroken drivs som ett eget projekt inom Trafikverket. På grund av den geografiska närheten till Västlänken projekteras, upphandlas och genomförs dock de två projekten i samverkan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera