Skip to main content

Göteborgs hamn växer så det knakar

Nyhet   •   Maj 04, 2016 08:30 CEST

När det nu byggs sjukhus, vägar, bostäder och järnvägar i Göteborg för miljarder så passar också hamnen på att storsatsa för framtiden.
– Den nya hamnterminalen vid Arendal blir den största utbyggnaden sedan 70-talet, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef vid Göteborgs hamn.

Cecilia_Carlsson_MG_3342

Cecilia Carlsson, kommunikationschef vid Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Just nu planerar hamnen att fylla ut området med muddermassor. Hela området kommer att bli på 22 ha och vara klart att användas efter 2020.
– Men hur den helt i detalj kommer att utformas vet vi inte ännu, det får marknaden tids nog avgöra, säger Cecilia Carlsson.
Här följer en sammanställning över några av de största utbyggnadsplanerna som finns för Göteborgs hamn.

1. Ny hamnterminal vid Arendal (se ovan)

2. Port of Gothenburg Logistic Park
Precis i anslutning till Göteborgs hamn, en miljon kvadratmeter. Flera olika fastighetsägare delar på området.
– Här skapas 2 000 nya arbetstillfällen, säger Cecilia Carlsson.
Amerikanska Prologis, en av världens största aktörer inom logistikbyggnader satsar nu på området och satte spaden i marken i slutet av april för att bygga sin första etapp.
Prologis driver sedan tidigare en anläggning i Arendal och där är det fullt.
– Det är starka tecken på efterfrågan i hamnnära läge i Göteborg och det är väldigt små vakanser i moderna logistikanläggningar. Detta gör att vi som fastighetsutvecklare är beredda att gå in och bygga på spekulation. Så mycket tror vi på marknaden, säger Allan Lavén, Prologis regiondirektör i Norden till Göteborgs Posten.

3. Risholmen
Längst ut i hamnen ligger Risholmen. Här planeras en utbyggnad på lite längre sikt. Först för energiprodukter men om kommunikationerna förbättras även för annat gods.

4. Bättre vägar och spår
De stora satsningar som görs på väg- och järnvägsnätet i Göteborg berör i högsta grand hamnen. Den enkelspåriga hamnbanan byggs om till dubbelspår. Göteborgs hamn utmärker sig i en internationell jämförelse genom att förhållandevis mycket gods föredrar tåg framför lastbil – en tätposition hamnen nu kan förbättra ytterligare. Utbyggnaden av väg 155 har förbättrat infarten till hamnen.

5. Vadhav i Torsviken
Göteborgs Hamn återställer tillsammans med Trafikverket ett tidigare använt mudderupplag vid Torsviken. Massorna som historiskt sett använts har varit förorenade men täcks nu över av renare lera från utbyggnaden av Marieholmstunneln. Tanken är att den nyskapade viken ska ge plats för ett rikt fågelliv. Området ska stå klart 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Mässorna roterar mellan de tre storstadsområdena och arrangeras var tredje år i respektive Skåne, Göteborg och Stockholm.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy