Skip to main content

Helt ny stadsdel växer upp på unikt läge i Landskrona

Nyhet   •   Jun 29, 2017 08:30 CEST

Norr om Landskrona byggs ett nytt bostadsområde vars läge kan få varje stadsarkitekt runt om i Sverige att bli gröna av avund. – Det är sällan en stad har tillgång till ett sådant här området att utveckla, säger Johan Nilsson, planchef i Landskrona.

Norra Borstahusen ligger precis intill Öresund med utsikt över Ven och Danmark. Intill området och längs havet går en gång- och cykelväg till Helsingborg. På några minuter är man ute på E6 och kan nå arbetsplatser i Malmö, Lund och Helsingborg inom en halvtimme. Köpenhamn och Kastrup är inte heller långt borta.

Johan Nilsson på byggarbetsplatsen Norra Borstahusen. I bakgrunden Ven och Öresund.

Landskrona fick efter varvsnedläggningen för många år sedan rykte om sig att vara en problemstad. Hög arbetslöshet, hög invandring, omskrivna brott och problem på skolorna spädde på bilden av en stad i kris.
– Vi visste att vi var tvungna att plocka fram något alldeles unikt för att vända utvecklingen, säger Johan Nilsson.

Under några år hade staden kastat lystna blickar på marken i Borstahusen där campingen låg norr om staden. Men det har varit svårt att nå politisk enighet.

Striden kom att stå om campingen. Både den styrande majoriteten med kommunalrådet Torkild Strandberg i spetsen och den socialdemokratiska oppositionen ville bygga ut norr om staden – men oppositionen ville inte flytta på campingen.

Men till slut nådde man fram till ett beslut. Campingen flyttades längre norrut och 2016 sattes spaden i marken för de första husen.
– Intresset för byggbolagen har varit stort. Vi har hittills undertecknat markarvisningsavtal med ett flertal; Veidekke, Derome, Midroc, HSB Landskrona och Emrahus är några av aktörerna, berättar Johan Nilsson.
– Kommunen har dessutom släppt flera tomter för privatpersoner att bygga sin egen villa på.

De första bostäderna byggdes på de mest attraktiva tomterna alldeles nere vid havet och i våras flyttade de första hyresgästerna in.

Byggnationen kommer sedan att fortsätta allt längre österut för att när området är färdigbyggt rymma 1 100 nya bostäder.
– Om konjunkturen är gynnsam och allt går som vi planerat så räknar vi med att området ska vara färdigutvecklat omkring 2025.

De inflyttningsklara delarna består än så länge av tätt liggande småhus men efterhand som man rör sig längre österut kommer det att bli en mer mixad bebyggelse med bland annat flerfamiljshus.

Borstahusen har också dragit till sig intressenter från byggherrar i andra delar av landet.
– Bovieran, ett seniorboende-koncept som finns på många håll i landet, ska bygga en anläggning i Borstahusen liksom Mariastadenprojekt AB, berättar Johan Nilsson.

Satsningen på Borstahusen ingår i en större plan.
– Redan för många år sedan drogs det upp riktlinjer för att förändra Landskrona. Vi pratar om att utvecklingen i just Borstahusen vilar på fyra ben: Attraktiva bostäder, Meningsfull fritid, Bra skola och Nära arbetsplatser.

I Borstahusen kan man förverkliga mycket av detta. Hemsö har uppfört en skola åt Engelska skolan i området som öppnar i höst.

Och för fritiden finns förutom den unika strandmiljön också närhet till golfbanor, båtplatser och en nybyggd idrottshall.
– Staden har också nyligen beslutat att utreda förutsättningarna för en företagspark för att stimulera företagandet och på sikt skapa fler arbetsplatser.

Den positiva utvecklingen för Borstahusen spiller också över på helt andra områden i staden.
– Det finns ett helt annat intresse från de stora bygg- och utvecklingsbolagen i dag än för några år sedan även när vi planerar andra områden i staden, det är ett nytt läge för Landskrona säger Johan Nilsson.

Ulf Svensson är nyinflyttade i Borstahusen och har köpt en av de färdiga småhusen närmast havet. När han får syn på Johan Nilsson undrar han om han kan få bygglov till en utbyggnad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Mässorna roterar mellan de tre storstadsområdena och arrangeras var tredje år i respektive Skåne, Göteborg och Stockholm.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.