Skip to main content

Succén Entreprenad Live återkommer till Göteborg 2018 – nu på Säve Depå vid Säve Flygplats

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2017 10:18 CEST

Förra årets entreprenadmässa i Göteborg blev en stor succé. Många utställare, fullt med folk och det gjordes många affärer. Nu återvänder Entreprenad Live men till ny plats.

Mässan 6-8 september 2018 arrangeras på Säve Depå vid Säve Flygplats som ligger bara en kilometer från det tidigare mässområdet på Stora Holm.

- Vi vill kunna erbjuda både utställarna och besökarna en ännu bättre mässupplevelse. På Säve depå slipper vi bussa besökarna från och till parkeringen, markförhållandena är bättre och det är lättare för utställarna att köra in stora maskiner, säger projektledaren Hans-Erik Kristensson.

Säve Flygplats ägs i dag av Serneke. Det är ett stort område där den kvarvarande flygverksamheten i from av ambulans, polis, sjöräddning samt privatflyget bara upptar en mindre del av markytan.

- Vi vill kunna utveckla de delar av området som inte inkräktar på flygverksamheten till andra stadigvarande verksamheter där mycket av vårt fokus ligger på just motorverksamhet men också för tillfälliga evenemang och mässor, säger Krister Johansson VD för Serneke Fastighet AB.

- Vi tycker därför det är mycket glädjande att Entreprenad Live, som verkar för många av våra underentreprenörer, valt att arrangera nästa års mässa på Säve Depå.

Västsverige har haft högkonjunktur inom entreprenadsektorn i flera år. Stora offentliga investeringar som Västlänken, Västsvenska paketet, privata investeringar och Göteborgs 400-års jubileum kommer att fortsätta skjuta på konjunkturen i många år framöver.

- Entreprenad Lives koncept är att arrangera regionala mässor nära kunderna. Våra undersökningar visar att bara några få procent av besökarna på Entreprenad Live överhuvudtaget besöker någon annan mässa, det är därför viktigt att vara på plats, säger Hans-Erik Kristensson.

- Den stora efterfrågan på entreprenadtjänster i Västsverige och den goda försäljningen förra året gör oss övertygade om att 2018 års mässa kommer att bli en minst lika stor succé – nu på Säve Depå.


Fakta Entreprenad Live 2016 i Göteborg

208 utställande företag

10 193 besökare

86 procent av besökarna kom från Västsverige.

64 procent av besökarna var VD, företagsledare eller förare.

Entreprenad Lives idé är att arrangera regionala entreprenadmässor. Nästa mässa arrangeras på Ring Knutstorp i Skåne den 14-16 september 2017.


Kontakt:

Entreprenad Live:

Hans-Erik Kristensson, hans-erik@livebusiness.se, tel 0704-17 08 1

Peter Eriksson, peter@livebusiness.se, tel 0707-33 03 20

Serneke:

Krister Johansson VD Serneke Fastighet AB, krister.johansson@serneke.se

0728-556 300

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Mässorna roterar mellan de tre storstadsområdena och arrangeras var tredje år i respektive Skåne, Göteborg och Stockholm.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy