Skip to main content

Viktigt att anmäla alla brott

Blogginlägg   •   Jan 26, 2016 09:10 CET

Rån med skjutvapen ökar, motvärnsrån ökar, externa stölder uppgår till mer än 4,6 miljarder kronor varje år. Många handlare vittnar om att snatterier ökar, personer som äter och dricker utan att betala för sig ökar, hot och trakasserier mot personalen ökar även det. Men mörkertalet är stort. Jag har sett många bilder från handlare som visar upp post de fått. Post där bekräftelse om anmälan om brott blivit mottaget och där samma anmälan lagts ner utan vidare åtgärd. Två brev med samma datum. Handlare som visar på att av tjugo inskickade anmälningar om stöld har nitton lämnats utan någon åtgärd. Handlare som vittnar om att personer säger upp sig på grund av trakasserier från ett fåtal personer som fortsätter att komma in i butiken för att äta, dricka och stjäla. Listan kan göras lång.

Det gör att många upplever att rättsväsendet har övergett dem, en känsla som ökar i och med att polisen, mitt i en stor omorganisation, fått avdela stora resurser till migrationsarbete. Uppgivenhet leder till minskad vilja att anmäla, framför allt gäller det de brott som leder till böter. Ett straff, som när det väl döms ut ofta är verkningslöst eftersom den dömde inte har några officiella pengar att betal dem med. En annan, märklig sak tycker många, är att om en misstänkt person även misstänks för brott med högre straffvärde än det som butiken anmält, får den misstänkte ”rabatt” och det anmälda butiksbrottet skrivs av direkt. Om den misstänkte i ett senare skede inte blir dömd för brottet med det högre straffvärdet sker heller inget med det brott som skedde i butiken.

Dessa faktorer samverkar till att viljan att anmäla brott går ner. ”Varför ska jag som handlare avsätta tre till fyra timmar per brott (á 300:- i timmen, minst) om det ändå inte leder till någonting?” Det blir helt enkelt en dålig affär att anmäla brott. Bättre då att lägga de resurserna på annat som ger pengar in i butiken istället. Hur stort mörkertalet är går inte att veta, men det är rimligt att anta att ju mindre allvarligt brott det rör sig om, desto större är mörkertalet. Detta är fullt förståeligt, brist på feedback är i alla sammanhang motivationssänkande. Men, om branschen ska kunna påverka lagstiftare och rättsvårdande myndigheter, behövs siffror. Först då blir det den tyngd bakom förtvivlade berättelser som behövs för att politiskt ansvariga ska börja fundera på att omfördela resurser. Och just resurser av olika slag kommer det att bli en hård kamp om i Sverige de kommande åren. Behoven är stora på många håll, men rätten att ha nära till en matbutik som inte blir nedlagd på grund av kriminalitet är en viktig fråga som angår alla medborgare.

Branschens organisationer kommer under 2016 att genomföra det vi har valt att kalla Anmälningsveckor. Då kommer vi att uppmana alla butiker att under en period anmäla alla brott. Det är viktigt att du är med och hjälper till för att skapa de underlag som behövs för att vända den trend vi har under 2015 och som fortsatt i början av 2016.

Pär Bygdeson

Vd, Livsmedelshandlarna

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy