Skip to main content

Bärsäsongen är här igen - så handlar du etiskt

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 07:23 CEST

Nu är det dags för en ny bärplockarsäsong. Men för varje år verkar det medföra allt mer problem på flera olika håll. Vilka regler gäller egentligen för bärplockare? Vad ska uppköpare tänka på? Och vad ska handlare tänka på som köper av dem?

Bärplockning och bärförsäljning har många bottnar men i slutändan handlar det om att handla etiskt i ordets dubbla bemärkelse – att köpa och agera.

På samma sätt som många svenska handlare nu bojkottar billigt danskt fläsk för djurrättens skull ligger det en etisk aspekt i att försöka välja seriösa säljare som gett shyssta löner och villkor till sina plockare även om dessa bär kostar handlaren mer än från en oseriös säljare.

– Man kanske frågar sig varför vi i branschen lyfter frågan men det ligger i livsmedelshandlarnas intresse att få en praxis som fungerar just för att det är handlarna som kan göra skillnad där kommunerna och även polisen står handfallna när hundratals bärplockare luras hit av oseriösa bemanningsföretag, säger Per Baumann på Svensk Dagligvaruhandel.

Hitlurade plockare

Varje år kan vi läsa om bärplockare från andra länder som kommer hit och råkar illa ut på olika sätt. I slutet av säsongen förra året var det flera bemanningsföretag som sade upp thailändska bärplockare. Det medförde att de inte kunde tjäna några pengar under de sista veckorna.

Helt förödande för arbetarna eftersom de börjar gå plus först via arbetet under de sista veckorna. Lönen har dessförinnan gått till att betala tillbaka de pengar lånat för att komma hit.  Så sent som i vintras fälldes ett av dessa bemanningsföretag i rätten och dömdes att betala ut löner till hundratals plockare.

 Men frågan är komplex – vad ska man som handlare tänka på?

ICA centralt har under några år drivit frågan om etisk handel och acceptabla villkor för bärplockare i svenska skogar. Nu har den arbetsmetod som ICA utvecklat blivit branschförebild i en ny överenskommelse mellan Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel (läs mer om denna överenskommelse i faktarutan).

– Bäruppköpare i första ledet liksom handlare som kan vara köpare i både första och andra led, behöver hjälp med att skilja mellan seriösa och oseriösa leverantörer. Mellan de som har avtal för sina plockare och de som inte har det.

Välj shyssta säljare

Sen finns även de som är fritidsplockare, både svenska och utländska, som inte hör till ett bemanningsföretag.

– Dessa är helt okej att handla av men det är svårt att veta vilka som är schyssta av alla dessa, säger Per Baumann.

Och vad är det man ska titta efter? Baumann menar att man inte ska vara rädd för att ställa en massa frågor till säljarna. De som inte kan besvara frågorna eller upplever dem som obekväma är de säljare som man ska se upp med.

Kolla ID och ställ frågor

Kortfattat handlar det om att fråga efter ID-handling, var de plockat bären, om de plockar på eget bevåg eller är anställda av någon, om de fått betalt för sina bär. Man bör också se till helhetsintrycket:

– Man kan titta efter sådana saker som om deras bil är skraltig och fylld till bristningsgränsen med tusentals kilo, då bör man dra öronen åt sig och fråga var allt kommer ifrån. De ska kunna visa upp tillstånd eller organisationsnummer. Samtidigt är det svårt för det förekommer att familjer i europa åker upp hit för att tjäna ihop en halvårslön under bara några veckor genom att jobba hårt men ändå lagligt.

300 ”fria” hinkar

Enligt allemansrätten och Svenska skatteregler har man rätt att, utan att betala skatt, plocka bär för ett värde av 15 000 kr.

Om priset då ligger på cirka 10-15 kronor kilo är det bara max 1 500 kilo. Eftersom en hink rymmer fem kilo blir det 300 hinkar som är lagligt att plocka och sälja utan att behöva betala skatt.

Svensk Dagligvaruhandel försöker nå konsensus mellan kommuner, skatteverket och polisen för allas bästa – inte bara bärplockarna och deras uppköpare men såklart också för handlarna och konsumenterna. De vill helst se en myndighet som bär det övergripande ansvaret för allt ikring de bärplockare som kommer hit från EU eller tredje land.

Bärplockarkommission

– En bärplockarkommission på regeringsnivå behövs för att se över vem som har ansvaret för våra generösa förhållanden med allemansrätt och annat inte missbrukas. Och att människor inte utnyttjas av skumma bemanningsföretag som inte betalar skäliga löner.

Till dess jobbar Per Baumann och Svensk Dagligvaruhandel för att skapa ett öppet samtalsklimat med de instanser som berörs av plockarna så att ingen stigmatiseras som rasist eller exempelvis skyddare av egna intressen.

Text: Marie Halldestam

Branschgemensam överenskommelse

Svensk Handel, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel tog tillsammans fram en uppgörelse förra året som ska se till att bären plockas under schyssta villkor i de svenska skogarna.

  Samarbetet innebär att medlemsföretag inom respektive branschorganisation kommer använda sig av ett gemensamt verktyg för att säkerställa att etisk och social hänsyn tas i hela värdekedjan.

Överenskommelsen är utformad som ett tvåstegsprogram som alla aktörer i bärkedjan rekommenderas att använda sig av – från grossist till dagligvaruhandel.

Det första steget handlar om att noggrant dokumentera arbetsförhållandena i skogen, så att dessa går att följa upp. Det andra steget innebär en på-plats-kontroll i de svenska skogarna. Båda delarna ska verifieras av en opartisk tredjepart.

Programmet påbjuder också det bärsäljande företaget att lämna en revisionsrapport till det köpande företaget. Revisionsrapporten är tillgänglig för alla övriga köpande företag. ICA har sedan 2010 prövat och utvecklat ett sådant här verktyg med goda resultat.


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    Det finns en fundamental fråga som har stor inverkan på detta problem. När allemansrätten skapades efter andra världskriget fanns det ingen åtanke att kommersiella företag eller annan organiserad verksamhet skall kunna utnyttja allemansrätten för egen vinning - och på bekostnad av de som faktiskt äger markerna. Det är inte rimligt att man skall kunna plocka till försäljning. Bara rimligt att plocka för eget bruk. Återfår de ägarna sin rättmätiga kontroll över sina tillgångar kan de antingen anställa eller lägga ut plockning till seriösa aktörer. Ingen skogsägare vill ha plockare i sina skogar som blir behandlade illa. Därtill har det inneburit en mängd andra problem när plötsligt ett större antal människor från Fjärran länder tillfälligt och utan tillstånd ockuperar mark, bryter kvistar/träd, skräpar ner och själva har det eländigt. Så den verkligt VÄSENTLIGA åtgärden är att stoppa kommersiell/organiserad plockning under falskt skydd av allemansrätten!

    - Jim Huzell - 2014-05-27 17:04 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera