Skip to main content

Bidrag för att sänka energikostnaderna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 08:06 CET

Fram till och med nästa år kan företag söka statligt bidrag för att kartlägga sin energianvändning. Tanken är att synliggöra energitjuvar och effektivisera energianvändningen. Enligt beräkningar finns potential för livsmedelshandeln att minska sin energianvändning med trettio procent.

Sedan 2010 har företag haft möjlighet att söka bidrag för att kartlägga sin energianvändning. En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen används för att driva ett företags verksamhet, byggnader, interna transporter med mera. Dessutom får man reda på hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. I en kartläggning får man också förslag på hur man kan effektivisera energianvändningen genom att till exempel använda annorlunda belysning, energisnålare kylar och frysar eller skapa effektivare processer.

Hälften i bidrag

– En energikartläggning kostar cirka cirka 60 till 80 000, det beror på flera saker, bland annat hur omfattande anläggningen är och om man har särskilda behov till exempel. Hälften av kostnaden upp till 30 000 kan man få i bidrag förutsatt att ditt företag använder mer än 500 MWh energi per år, säger Hans Jältorp som jobbar på Energikontoret i Mälardalen.

En dag i veckan jobbar han också som kommunens energi- och klimatrådgivare. En sådan vänder sig både till allmänheten, som till företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Börja gratis

– Jag skulle rekommendera handlarna att börja med att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare innan man gör en energikartläggning. Ibland kan det nämligen räcka och sådan rådgivning är kostnadsfri, säger han.

Å andra sidan måste man som handlare vara aktiv, ha koll på sin verksamhets olika delar och ställa frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan och annat som påverkar ens verksamhet i energisammanhang. Med en kartläggning är det handlaren själv som blir utfrågad.

– En energikartläggning är en omfattande sak som leder till ett åtgärdsprogram där konsulten också visar på hur snart man kan räkna hem nödvändiga investeringar.

Branschspecifik elanvändning

I en livsmedelsbutik står förvaring av kylda och frysta varor för hälften av energianvändningen och belysning för cirka 20 procent. Medans i andra butikslokaler är det i stället uppvärmning, belysning och ventilation som oftast är de stora användarna.

– När man beställer en energikartläggning är det bra om man ser till att få en konsult som har erfarenhet av livsmedelsbutiker för då vet konsulten vad han eller hon ska titta efter, säger Hans Jältorp.

En energikartläggning som som leder till effektivare och smartare  energianvändning är ett bra sätt att förbättra konkurrenskraften samtidigt som det är miljövänligt eftersom koldioxidutsläppen minskar.

– Åtgärdsprogrammet behöver inte bara innehålla kostnadsbesparande råd som att byta frysar eller sätta dörrar för kylar. Det kan också handla om att byta elleverantör eller byta till annan typ av el.

Stor sparpotential i handeln

För företag som har gott om takyta – exemeplvis lantbruk – kan det löna sig att sätta upp solcellspaneler till exempel. Andra saker gäller för livsmedelshandeln och sedan december 2011 finns en särskild beställargrupp kallad BeLivs* bestående av branschens aktörer som tillsammans med Energimyndigheten samarbetar för ökad energieffektivitet inom livsmedelshandeln.

Målet för BeLivs är att öka andelen energieffektiva livsmedelslokaler. Det gör man genom demonstration och kompetensutveckling och genom att förmedla kunskap och goda exempel. Enligt BeLivs finns det potential att med energieffektiviserande åtgärder minska elanvändningen i livsmedelsbutiker med 30 procent. BeLivs har också tagit fram en omfattande checklista för energieffektivisering i handeln. Gå in på energimyndighetens hemsida för att ta fram den. På hemsidan finns även andra tips och råd, bland annat om livcykelkostnader vid köp av ny utrustning samt hur man packar rätt i kyldisken.

Text: Marie Halldestam

*BeLivs är en så kallad beställargrupp som består av ICA, Axfood, KF fastigheter, Max, Statoil, Bergendahls och Energimyndigheten.

Checklista för energieffektivisering i handeln:

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Handel/Checklista-for-handeln/


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy