Skip to main content

Handeln är en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 08:05 CEST

Regeringsskiftet kan innebära flera förändringar för handeln och i en del fall rena försämringar om vissa vallöften infrias. Livsviktigt har benat ut frågeställningarna och talat med Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg.

Före valet visade alla opinionsmätningar för handeln på en stark framtidstro, både hos konsumenter och i handeln. Hushållen har fått mer i plånboken efter år av räntesänkningar och skattelättnader vilket lett till en ökad köpkraft.

Men så ett par månader före valet började handlarna tappa tilliten till en bra försäljning.

Och Konjunkturinstitutets siffror efter sommaren visade på ett kraftigt dalande antal hushåll som trodde att de under det närmaste året kommer att få en bättre ekonomi.

Svag regering ökar oro

Och nu efter valet är osäkerheten stor om vad som kommer att hända. En svag minoritetsregering som måste zick-zacka sig igenom varje sakfråga i riksdagen gör det svårare att sia om framtiden.

Att det ledande partiet, s, också gått till val i frågor som bland annat rör ekonomiska åtstramningar på olika sätt gör inte saken enklare. För handelns del handlar det bland annat om den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som socialdemokraterna vill ta bort. Lägg därtill miljöpartiets krav på förnybara energikällor och förbud mot bekämpningsmedel i jordbruket som också kan påverka dagligvaruhandeln.

Handelns investeringar

Så vad kommer det här att göra med handlarnas möjligheter att investera i verksamheten, att renovera och utöka och att anställa unga? Och hur blir det med hushållens köpkraft – kommer de att handla mindre mat och billigare mat?

Jonas Arnberg som är chefsekonom på Svensk Handel menar att Dagligvaruhandeln i detta fall är den minst känsliga delen i handeln. Äta måste man i vilket fall som helst.

– Dagligvaruhandeln har allra minst att oroa sig för eftersom det är den minst konjunkturkänsliga delen av handeln. Hela handeln har del av den försiktiga konjunkturuppgång som vi är inne i. Men samtidigt ska vi vara medvetna om att den är bräcklig och störningar i omvärlden kan påverka den, säger han.

Tomma vallöften

Från Svensk Handels sida väntar man sig inga stora förändringar tills vidare, men första testet blir när budgeten presenteras och att den går igenom.

– Ännu är det för tidigt att gissa vad valutgången kommer ha för inverkan på konsumtion och handeln. Det är först när en budget presenteras som vi vet vilka förutsättningar som gäller, säger Jonas Arnberg. Och då kommer det kanske visa sig att det inte alls är det man gick till val på som kommer i budgeten.

Samma förutsättningar

Ur konsumentperspektivet har knappast förutsättningarna ändrats i och med valet.

Hushållens möjlighet till konsumtion är den samma som före valet eftersom det inte har aviserats några skattehöjningar menar Jonas Arnberg.

– Så länge folk har jobb och en trygg anställning tror jag inte att man kommer ändra sitt konsumtionsmönster. Det är först om det börjar dugga in varsel på företagen som något kommer att hända.

Snabb förändring

Hela samhället är inne i en snabb förändring inte minst vad gäller digitalisering och där har ungdomar en stor roll. Handeln är en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden.

– Jag tror inte att det skulle vara taktiskt att beskatta handeln mer genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Lönsamheten är redan dålig och handeln leder statistiken vad gäller konkurser. Handeln anställer många ungdomar och fungerar som en slags förädling av ungdomar som arbetskraft.

Butiksjobb blir deras första arbete efter skolan och sedan går de flesta vidare till andra jobb i samhället.

Handeln viktig för unga

Jonas Arnberg pekar på att handeln har en viktig roll i samhället eftersom man anställer så många ungdomar.

– Handeln spelar en viktig roll som ett led i att sänka arbetslösheten och då inte minst för unga. En lägre arbetsgivaravgift för unga är ett sätt att uppmuntra detta på, avslutar han.

Text: Marie Halldestam & Claes Hallencreutz


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy