Skip to main content

​Så vill polisen, politiker och handeln öka säkerheten i butikerna

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 08:18 CET

Porta återkommande snattare, bötfälla gärningsmän på plats och modernisera Snattofonen. Det var några förslag som diskuterades under en paneldebatt på Icas årliga Handlarriksdag i början av oktober.

Porta återkommande snattare, bötfälla gärningsmän på plats och modernisera Snattofonen. Det var några förslag som diskuterades under en paneldebatt på Icas årliga Handlarriksdag i början av oktober. Läs om hur de olika debattörerna ser på brott i butik och hur det kan stävjas.

Texter: Marie Halldestam, Foto: Per-Erik Eriksson

Brottsligheten i butikerna blir alltmer en dominerande fråga inom handeln. Inte bara för att brotten ökar utan också för att de blir grövre med kaxigare attityd hos gärningspersonerna.

Ytterligare en sak som bidrar till handlares uppgivenhet kring brotten är den haltande rättssäkerheten där vittnesmål om hur polisen uppmanar att inte anmäla småstölder eller att åtal läggs ner.

För att lyfta frågan hos politiker och Polisen arrangerade Ica-handlarna tillsammans med Livsmedelshandlarna och Svensk Handel, en paneldebatt under Ica-handlarnas förbunds’ årliga Handlarriksdag i början av oktober.

Ämnet var hur vi gemensamt kan arbeta med att skapa tryggare butiker och mötesplatser inom handeln.

Medverkade gjorde bland andra Hans ”Harry” Lundgren, handlare på Ica Karlaplan och ledamot i Livsmedelshandlarnas styrelse, Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström, rikspolischef Dan Eliasson, Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin samt Elisabeth Due från Icahandlarnas förbund som stod som arrangör. I publiken deltog flera handlare.

– Vi har en löpande dialog med flera aktörer, både inom branschen och med olika beslutsfattare. Jag tycker att det här var ett bra tillfälle att skapa en plattform för ett konstruktivt samtal i den här väldigt viktiga samhällsfrågan. Vi måste tala med varandra och vi måste vara lösningsorienterade. Trygga mötesplatser i det offentliga rummet och trygga butiker är viktigt för oss alla. Jag är mycket nöjd med vårt samtal, säger Elisabeth Due.

Livsviktigt var inte på plats under debatten utan ringde därför upp paneldeltagarna efteråt och ställde kompletterande frågor. Här kommer deras syn på brott i butik och förslag på hur säkerheten kan förbättras.

Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel:

Vi vill ha 10 000 fler poliser utöver de som finns idag”

Svensk Handel jobbar stenhårt med att lyfta säkerhetsaspekten hos sina medlemmar inom handeln. Nu kräver de en femtioprocentig ökning av antalet poliser för att stävja brotten i butikerna.

– Det sänder förfärliga signaler till kriminella när mängdbrotten i butikerna nedprioriteras av rättsväsendet.

Visst kan man förstå att prioriteringarna ligger på att lösa brott som mordförsök och gängrelaterad kriminalitet men att som många handlare vittnar om nu att poliser anser att de inte ens ska anmäla ringa stölder är helt fel.

Polisen måste dimensionera prioriteringarna av brott så att även mängdbrotten i butik klaras upp bättre än vad de gör idag, säger han.

Och för att klara av detta finns ingen annan utväg än att öka polisstyrkan drastiskt och där vill Svensk Handel se 10 000 fler poliser.

Hur har ni kommit fram till 10 000 fler poliser?

– Idag tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller antal poliser per invånare. Vi vill under en femårsperiod utöka polisen med 2000 poliser per år. Då skulle vi ha 2,1 poliser per 1000 invånare vilket är i linje med vad man inom forskningen bedömer som rimligt och också lyfta Sverige till ett genomsnitt inom EU.

Hålla samhällskontraktet

Mats Hedenström poängterar att den stora befolkningsökningen på senare år är en del av förklaringen till det snabbt försämrade läget inom rättsäkerheten och tryggheten i butikerna.

– Vi måste upprätthålla samhällskontraktet gentemot våra medborgare, det blir förödande för våra medborgare annars om det fortsätter i den här utvecklingen.

Rikspolischef Dan Eliasson:

Avsikten är att starta ett pilotprojekt och testa en moderni-serad variant av ”Snattofonen” som snabbar upp lagföringen”

Samarbete på lokal nivå, riktade insatser i 14 särskilt stökiga områden och en moderniserad ”Snattofån” är rikspolischefens förslag på ökad säkerhet.

Rikspolischef Dan Eliasson berättade bland annat om polisens stora omorganisation som han är ansvarig för att genomdriva men som han som han sa också tog mycket tid och kraft från det ordinarie arbetet.

– Det är bara att erkänna att enklare tillgreppsbrott i affär inte är högsta prioritet men självklart måste vi bli bättre på att lagföra, i synnerhet de återkommande gärningspersoner som använder sig av butikerna som sitt eget skafferi. Uppklarningsprocenten ska vi vända redan 2017, säger han.

Bötfälla genom videor

Hur ska ni göra för att bli bättre på att lagföra? Många handlare vittnar om att poliser uppmanar dem att inte ens polisanmäla små stölder.

– Vi ska göra flera saker. Men först vill jag säga att jag tyckte att Ica-handlaren Hans Lundgren hade helt rätt som drev frågan om att alla brott alltid ska polisanmälas. Lyssna inte på någon, inklusive poliser som säger något annat.

– Sedan finns det flera saker vi kan bli bättre på. Bland annat är avsikten att testa en pilotverksamhet under vinterhalvåret med en moderniserad videovariant av ”Snattofonen”. På några olika varuhus och i dagligvaruhandeln ska man alltså kunna förenkla utredningsprocessen med stöd av videor som kan säkra ID på gärningspersonen. Just den här rättssäkerhetsaspekten fanns inte förr med den gamla ”Snattofonen” då man ringde in anmälan.

– Var denna pilotverksamhet ska ske får vi återkomma till liksom vilka resultat vi får. Men om vi kan införa en modern ”Snattofånen” så får vi inte bara fler uppklarade brott i butik utan också frigjorda resurser för annan polisverksamhet.

Vad mer gör ni för att öka säkerheten i butik?

– Vi kommer att anställa fler poliser i lokalpolisområden och rikta särskild fokus på 14 extra hårt utsatta områden som exempelvis Tensta och Rinkeby i Stockholm, Vivalla i Örebro, Rosengård i Malmö och Hisingen i Göteborg.

Förtroendeskapande åtgärder

De särskilt prioriterade områdena ska ha särskilda områdespoliser som tillsammans med kommuner och andra myndigheter ska arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande.

– Områdespoliserna kommer inte primärt att arbeta med ingripande verksamhet utan med förtroendeskapande åtgärder. På så sätt förväntar vi oss att vi kommer att få bättre kunskap om vad som händer i områdena.

Samarbetstriangel

Hur ska de här områdespoliserna att öka tryggheten och säkerheten i butikerna?

– Det blir fler lokala poliser som kommer finnas närmare och då blir det enklare att få kontakt, utbyta information och samarbeta med varandra. Det gäller även väktare som arbetar i handeln. Den här triangeln av samarbete mellan affärer, lokalpoliser och säkerhetsföretag är jätteviktig då det är tungt och tidskrävande för polisen att finnas på plats i alla lägen. Men tillsammans kan vi göra ett mycket bättre jobb.

Vad mer kan minska brott i butik? Att straffrabatten tas bort? Att man kan porta snattare?

– Det finns lagförslag på gång om att göra det lättare att lagföra yrkeskriminella vilket jag välkomnar men i grunden är det frågor för lagstiftaren. När det gäller tillträdesförbud är det en svår fråga eftersom affärer är allmänna platser.

Hans ”Harry” Lundgren, handlare Ica Nära Karlaplan

Det är jättebra att både polisen och politikerna är

inne på samma linje som vi är och har egna idéer.”

När Hans ”Harry” Lundgren framfört hur han som handlare upplever brotten i butik och hur polisen sköter mängdbrotten blev han positivt överraskad över det gensvar han fick.

Han berättade bland annat om hur poliser ute på fältet uppmanar handlare att inte anmäla små stölder som snatterier för det leder ändå ingen vart utan tar bara upp polisens tid.

Anmäl alla stölder

– Jag sa att vi måste anmäla alla stölder för att få upp statistiken och visa på hur stort problemet är. Jag hotade med att rösta på dom som tänker ta tag i det här och reaktionerna från de andra fick mig faktiskt att tappa hakan. Många kom med jättebra förslag.

Och inte minst kom responsen från Rikspolischefen Dan Eliasson som sa att handlarna skulle strunta i poliser som säger så och anmäla alla brott.

– Jag tyckte Rikspolischefens förslag om en modernisering av Snattofonen var bra där man skulle kunna föra över bilder vid anmälningar av brott på ett rättssäkert sätt.

Bra att frågan lyfts

Hans ”Harry Lundgren” ser också fram emot att något görs åt straffrabatten och också att politikerna kommer på något sätt så att handlare kan porta återkommande brottslingar.

– Framför allt är jag nöjd över att vi kunde prata om de här frågorna och att det fanns en slags enighet om att något måste göras och att det också är på väg att göras flera olika saker. Vi är inte så osedda som jag först trodde att vi var.

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson

Handlarna borde kunna bötfälla tjuvar

på plats och själva få bötesbeloppet”

Johan Hedin ser landets småföretagare som samhällets riktiga hjältar, särskilt butikerna som inte bara erbjuder viktiga varor och tjänster som vill ha utan också ofta är arbetsgivare åt unga och nyanlända.

Samtidigt oroas han över att butikerna får stå i skottgluggen i områden där tryggheten minskar och brotten ökar.

– Det är inte acceptabelt att handlaren och dennes personal i allt större utsträckning utsätts för stölder, hot och obehag då vissa få inte bryr sig om lagar, regler, mitt och ditt. De signaler jag fick under Handlarriksdagen om hur folk använder butikerna som ett skafferi är alarmerande, säger han.

Samlat grepp om småföretagarna

Under hösten har han motionerat om ökad trygghet i butikerna där han vill att Regeringen ålägger lämplig myndighet att koppla ett grepp om småföretagares trygghetssituation i ett brett uppdrag och föreslår åtgärder för att göra livet för dem tryggare. I motionen har Johan Hedin också kommit med ett par konkreta förslag.

Böter på plats

– Jag har tittat på hur de har det i Nederländerna där de har ett system med ett förenklat förfarande att ge dem som begår mindre stölder i butik böter direkt. Jag skulle vilja se ett liknande förfarande i Sverige. Butikspersonalen själva ska kunna skriva ut en böteslapp om gärningspersonens identitet kan fastställas och om gärningspersonen godtar förfarandet.

Han förtydligar att det handlar om fall då en tjuv ertappas på bar gärning och erkänner stölden. Om några oklarheter om bevisläget råder, eller om den som grips så önskar, tillkallas polis i vanlig ordning.

– Sedan är en viktig del i detta att bötesbeloppet, som bör vara schablonmässigt, tillfaller det utsatta företaget. I Holland tror jag det ligger på 170 euro.

Varför ska handlaren få bötesbeloppet?

– Då ökar viljan att beivra dessa brott samtidigt eftersom det kommer handlaren tillgodo, som en slags kompensation för det handlaren och dennes personal blivit utsatt för.

Porta återfallsförbrytare

En annan sak som Johan Hedin motionerat om är en typ av tillträdesförbud för för personer som återkommande missköter sig i butiken – en möjlighet för handlaren att porta folk. Men för att detta ska vara rättssäkert och för att ingen helt ska kunna ställas utan möjlighet till grundläggande service bör ett sådant kontaktförbud prövas av domstol.

Sus genom lokalen

– Det gick ett sus genom lokalen när jag berättade det här så det verkar som om det är något handlarna verkligen skulle vilja kunna göra, säger han samtidigt som han förstår att det kan bli svårt att genomföra praktiskt då butiker anses som offentliga platser.

– Min poäng är att det inte är rimligt då att privatägda butiker ska anses som en allmän plats. Sen finns det säkert andra sätt att lösa det på genom att koppla ett kontaktförbud till exempelvis en person i butiken.

Fakta | Stöldbrott i Butik

 • Enligt Svensk Handels undersökning om stöldbrott i butik från 2015 begås cirka 2 000 000 externa stöldbrott i svenska butiker årligen, till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Bara runt två procent av dessa polisanmäls och då vanligtvis då en person grips på bar gärning och kan överlämnas fysiskt till polis.
 • Uppklarningsprocenten har minskat dramatiskt bara mellan 2013 och 2015. Då, 2013, lade polisen ned 39 procent av polisanmälningarna medan 2015 var den siffran 54 procent totalt. För livsmedelsbutikerna är siffran ännu högre, 63 procent.
 • Bara en tredjedel av de två procent brott som anmäls av butikerna leder till fällande dom eller strafföreläggande och sen struntar åtta av tio att betala böterna.
 • Källa: Svensk Handel

  Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy