Skip to main content

Våga växa med handlarnas eget finansbolag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:02 CEST

ICA-handlarnas Förbund står som huvudägare till finansbolaget Retail Finance som specialiserat sig på finansiering inom dagligvaruhandeln och detaljhandeln. Under det senaste året har man hjälpt ett sjuttiotal butiker med finansieringen vid om- och tillbyggnad samt objektsfinansiering.

– Vi fungerar inte riktigt på samma sätt som andra finansieringsbolag eller banker, vår produkt är unik. Vi finansierar alla kostnader i samband med ombyggnaden. Under avtalstiden har handlaren nyttjanderätten och Retail Finance har äganderätten. Handlaren betalar en månadshyra som är 100 procent avdragsgill. Inget hamnar i deras balansräkning, avskrivningarna tar Retail Finance säger Martin Roos på Retail Finance.

 Det hela fungerar väldigt smidigt för båda parter eftersom Retail Finance går in som ekonomisk projektledare och tar över alla kostnader som är involverade i investeringen, vad det än handlar om som hyllor, diskar, nya golv och tak, hantverkare och mycket annat.

– Vi tar också hand om all administration så alla fakturor skickas direkt till oss. Handlaren får tillgång till vårt administrativa system och kontrollerar och attesterar fakturorna. Sedan betalar vi. Handlaren kan helt och hållet ägna sig åt ombyggnaden och behöver inte bry sig om bokföring eller någonting sådant.

 En av dem som finansierat sina projekt genom Retail Finance är Magnus Bardosen som är handlare på Ica Supermarket Östersund. I våras skaffade han butiksTV på flera ställen i butiken. Investeringen kostade drygt 300 000 kronor som Retail Finance finansierade. Han är nöjd med den breda servicen då han slipper allt med fakturering, bokföring, uppföljning mm.

– Det är inte bara det att de tar hand om allt jobb åt en, de gör det utifrån hur jag vill ha det, på mina villkor. Här finns inga dolda avgifter eller förutbestämda regler man ska följa med konstiga försäkringar eller annat man blir arg på eller inte har tid med, säger Magnus Bardosen.

Han var så nöjd med arrangemanget att han kontaktade Retail Finance en andra gång så i somras uppgraderade han kassalinjen med tre nya kontanthanteringsenheter samt ett ctu-skåp.

– För nästan 10 år sedan råkade vi ut för ett ordentligt rån och sedan dess har jag tänkt extra mycket på säkerheten. Med de nya enheterna är alla kontanter helt inkapslade så varken jag eller någon annan kommer åt en krona, alla pengar tas om hand av Loomis, säger han.

  Text: Marie Halldestam

 

Fakta/ Retail Finance

• Retail Finance var tidigare ett ”vanligt” finansbolag som alltmer började specialisera sig på finansiering mot handeln. Idag ägs bolaget till 56 procent av ICA-handlarnas Förbund men bolaget finansierar inte bara ICAs butiker, utan även andra, både inom dagligvaruhandeln och detaljhandeln.

Bolagets finansieringsmodell bygger på en anpassning till handelns mix av små vinstmarginaler med förhållandevis stora omsättningar.

• Att bygga nytt eller bygga om i en butik omfattar flera moment som planering, projektering, byggnation och inköp av inredning. Retail Finance,  hjälper handlare att hitta den optimala finansieringslösningen för hela eller delar av projektet. Det går till så att du ”hyr ” projektet av RF under ett antal år, medan RF äger det.

• Retail Finance ställer också upp med administrativt stöd såsom budgetering, och uppföljning, hantering av alla betalnings- och attestflöden samt att RF frigör kapacitet hos handlarens ekonomipersonal och projektledare om sådana finns. En detaljerad projektdokumentation innehållande samtliga kostnadsposter ingår också.

• Sättet att finansiera på, genom hyra istället för lån och eget ägande, gör att handlaren frigör kreditutrymme i takt med återbetalningarna. Och detta är kreditutrymme som kan användas till nyinvesteringar under avtalsperioden.

• Allt som ingår i ett projekt kan finansieras med hjälp av RFs hyresmodell: Inventarier, kassor, ställ, bord, skyltdockor, golv, tak, belysning, snickeri och övrigt byggarbete och montering, konceptutveckling och andra kringkostnader.

 

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy