Skip to main content

Antilegionellafördelare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:08 CET

Boverkets byggregler (BBR med ändringar t.o.m. 2008:6) och VVS-Företagens Teknikhandbok fokuserar väldigt mycket om och kring Legionärssjukan som orsakas av legionellabakterier i tappvattensystem.

LK Systems AB har tagit fasta på dessa varningsrop och utvecklat en synnerligen snillrik tappvattenfördelare som motarbetar tillväxt av legionellabakterier i vattensystemen.

Genom att använda LK Antilegionella fördelare skapar du ett konstant vattenflöde genom hela kall- och varmvattensystem utan några stillastående vattenfickor som kan utveckla legionellabakterier.

LK Antilegionellafördelare, som är centralpunkten i anläggning, tillgodoser att ett korrekt injusterat tappvattensystem cirkulerar från varmvattenberedare och kallvattenväxlare ut till samtliga blandare och tappkranar i hela vattensystemet.

Med andra ord, kallvattentemperaturen kan konstanthållas till under 20°C och varmvattentemperaturen över 50°C. 

 Varför LK Antilegionellafördelare?

  • Inget stillastående vatten
  • Enkel och visuell injustering av kall- och varmvattencirkulation
  • Smidig och kompakt installation
  • Kan installeras i vattentäta fördelarskåp (enligt branschregler SÄKER VATTEN)
  • Avzinkningsbeständig mässing med låg blyhalt
  • Prefabricerade isolerskivor
  • Framtagen i samarbete med Locum (förvaltare av sjukhus & fastigheter i östra Sverige)

Fördelarens konstruktion möjliggör en kontrollerad cirkulation av såväl tappvarmvatten såsom tappkallvatten från byggnadens tappvarmvattenproduktion och kallvattenväxlare via LK Antilegionellafördelare ända fram till samtliga tappställen.

 

LK Systems AB grundades 1910 och är ett av tretton dotterbolag i koncernen Lagerstedt & Krantz AB. Det som gör oss så framgångsrika är att vi säljer egenutvecklade VVS-system. Sortimentet består främst av system för golvvärme, radiator och tappvatten.