Skip to main content

LK levererar till framtidshuset Dalarnas Villa

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2018 10:00 CET

Dalarnas Försäkringsbolag driver ett utbildningsprojekt där de bygger en egen villa för att demonstrera skadeförebyggande och hållbara lösningar. LK är en av leverantörerna till framtidshuset som ska höja kompetensen i byggbranschen.

Utbildningsprojektet kallas Dalarnas Villa och genomförs i samarbete med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, hustillverkare och entreprenörer. Syftet är att testa och visa upp olika smarta lösningar för byggbranschen. Fokus ligger på ökad hållbarhet samt förebyggande åtgärder mot brand, inbrott och vattenskador:

– Vårt mål är att höja kompetensen i byggbranschen genom att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Varje skada eller produkt som måste bytas ut under husets livslängd slukar såväl materiella som ekonomiska resurser. Genom att bygga smartare kan vi minska antalet skador, vilket är bra för både plånboken och för miljön. Vi ser detta som en investering i framtiden, säger Johan Pettersson, skadeförebyggare på Dalarnas Försäkringbolag.

Dalarnas Villa är ett tvåplanshus med 150 kvadratmeter boyta samt fristående förråd och garage. Huset kommer att Svanenmärkas och den beräknade livslängden är 100 år. Hållbarhetstänket märks bland annat genom medvetna materialval, solpaneler samt smart styrning av uppvärmnings- och ventilationssystem. Dessutom finns praktiska hjälpmedel som synliggör vatten- och värmeförbrukning för de boende.

Golvvärme och tappvatten från LK
LK har levererat system för golvvärme och tappvatten i huset. Dessutom har man, efter samråd med Dalarnas Försäkringsbolag, konstruerat sidomatade installationsskåp utan rörgenomföringar i botten. Denna innovativa lösning minimerar risken för läckage och slitsen där rören kommer upp ur plattan underlättar framtida underhåll.

– Vi har ett stort förtroende för LK och har regelbunden kontakt med deras medarbetare i Dalarna gällande olika VVS-tekniska lösningar. Det är ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, säger Ulf Frelin Pennonen, skadeförebyggare med VVS-inriktning på Dalarnas Försäkringsbolag.

– Det är roligt att få vara med i den här typen av nytänkande projekt. Förhoppningsvis kan vi både lära om- och bidra till framtidens byggande, säger Christer Öhgren, säljare på LK Systems.

Vattenfelsbrytare minskar skaderisken
Vattenskador i bostaden utgjorde den värdemässigt största skadan för hushållen år 2017 med ett totalt skadebelopp på 2,3 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. I Dalarnas Villa övervakas tappvattensystemet med hjälp av vattenfelsbrytare från LK. Dalarnas Försäkringsbolag uppmuntrar sina kunder att installera vattenfelsbrytare eftersom detta förhindrar uppkomsten- och begränsar omfattningen av vattenskador:

– Vi ger våra kunder ett säkerhetsbidrag vid installation av vattenfelsbrytare och de slipper självrisken vid händelse av skada, berättar Johan Pettersson.

Dalarnas Villa beräknas vara inflyttningsklar i början av 2019. Under de första fem åren kommer en anställd doktorand att forska på huset. En familj med två vuxna och två barn kommer att bo i huset under forskningstiden. Forskningen berör bland annat skadeförebyggande åtgärder, energiförbrukning, inomhusmiljö och livscykelkostnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, marknadschef, LK Systems
E-post: fredrik.svensson@lksystems.se
Telefon: 040-698 50 26
www.lksystems.se

För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument