Skip to main content

Varumärkeskonsolidering hos LK

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Affärsområdeschefer hos LK (från vänster): Dan Paradell, Mats Larsson, Magnus Eriksson, Michael Söderberg och Anders Johansson

LK, som verkar inom VVS-branschen och sjöfartsindustrin, har tagit fram en gemensam varumärkesplattform. Där fastslås bland annat att alla dotterbolag ska samlas under ett och samma varumärke; LK.

Varumärkesarbetet omfattar hela LK. Medarbetare från samtliga affärsområden har deltagit och en marknadsundersökning med 5000 kunder har genomförts.
– Undersökningen visar att majoriteten av kunderna ser oss som LK redan idag, oavsett vilket affärsområde det gäller. Vi har mycket samarbete inom LK vilket förstärks och tydliggörs med en gemensam varumärkesplattform. Affärsområdena får bättre stöd och kan fokusera ännu mer på affärsutveckling framöver, säger vd Dan Paradell.

Varumärkesplattformen innehåller bland annat syfte, vision, värderingar och personlighet. Dessutom har man formulerat ett gemensamt kundlöfte; för en enklare och smartare vardag. En viktig komponent för att uppfylla löftet är hållbara lösningar.

LK:s dotterbolag kommer att finnas kvar i juridisk form och själva verksamheten förändras inte. Implementeringen av den nya varumärkesplattformen genomförs stegvis och beräknas vara klar hösten 2018.
– I vår marknadskommunikation kommer vi vara ett LK framöver. Genom denna förändring samlar vi koncernens krafter för de utmaningar och möjligheter som vi står inför i framtiden, säger Dan Paradell.

För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

Bifogade filer

PDF-dokument