This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

LKP AB ny aktör för övervakning av gator och torg i Lund

Pressmeddelande -

LKP AB ny aktör för övervakning av gator och torg i Lund

Lunds kommun samlar parkeringsövervakningen i en organisation från och med 1 april, enligt kommunstyrelsens beslut igår. I den nya organisationen går tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg över till LKP AB.

Kommunstyrelsens beslut den 4 mars innebär att LKP AB tar över ansvaret för övervakning av parkering på gator och torg, service av biljettautomater, övervakning av torghandel och loppis samt insamling av felparkerade och långtidsparkerade cyklar. Kommunstyrelsen beslutade också att utvärdering av verksamheten ska ske före 2022 års utgång.

– Nu ökar vi tydligheten mot besökarna och det blir en väg in i kommunen när man vill parkera. Detta är en lösning som kommer att innebära en bättre och mer samlad service och något som vi arbetat länge för att få till, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Tekniska förvaltningen fortsätter att ansvara för parkeringsreglering, skyltning och underhåll av gatumark. Ansvaret för olika typer av tillstånd delas: ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs även fortsättningsvis till tekniska förvaltningen, medan ansökan om tillstånd för boendeparkering på sikt kommer att överföras till LKP.

Hur kommer lundabor och besökare att märka förändringen? Paul Myllenberg, VD för LKP:

– Den största skillnaden för medborgarna är att de endast får en kontaktyta i kommunen när det gäller parkering, det vill säga LKP. Det är vår ambition att fortsatt ge en hög servicenivå till de som parkerar. Vi vill också medverka till att utveckla en långsiktigt hållbar mobilitet i staden.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Myllenberg, VD LKP AB, e-post: paul.myllenberg@lkpab.se, telefon: 0705-750 741

Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, e-post: jan.annerstedt@lund.se, telefon: 0707-232 800.

Anders Almgren (S), oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande, e-post: anders.almgren@lund.se, telefon: 0708-47 88 17

Ämnen

Taggar

Regioner


Lunds Kommuns Parkerings AB är ett parkeringsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar parkeringsanläggningar i Lund. Vår stora uppgift är att göra Lund mer tillgängligt för boende, besökare och verksamheter genom att skapa miljösmarta parkeringslösningar. Vi arbetar aktivt för att LKP AB ska vara nära, enkelt och miljösmart! Vi vill dels vara nära våra kunder för att kunna bidra till stadsutvecklingen, men också för att förenkla kundernas vardag. Det ska vara lätt att hitta våra anläggningar samt enkelt att använda dem på alla sätt. Vi arbetar även hårt med vårt miljöarbete då vi vill förbättra Lunds miljö genom att skapa hållbara och praktiska parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö.

Vår vision är att kunna skapa miljösmarta, enkla parkeringar nära dig!

Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lkpab.se!

Presskontakt