Skip to main content

Logiwaste tar sin första order i Danmark och bygger avfallssystem för nya bostadsområdet Sundmolen i Köpenhamn.

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 09:13 CET

Ett av de största och mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekten i Skandinavien under de närmaste åren är Nordhamnen, norr om Köpenhamn. När området är fullt utbyggt, kommer området inrymma 40.000 invånare och 40.000 jobb. Ambitionerna för området är mycket höga gällande stabila och hållbara lösningar för en miljövänlig, dynamisk och levande stadsdel.

En hållbar stadsutveckling ställer höga krav på en användarvänlig och effektiv avfallsinsamling i närområdet. Logiwaste har av By & Havn I/S tilldelats uppdraget att leverera en sopsugsanläggning för automatisk insamling av fyra fraktioner avfall i området Sundmolen Väst och Öst, en del av Nordhamnen. Systemet inkluderar sopinkast utomhus och inomhus, rörnät och en terminal. Logiwaste utökar i och med den här ordern sin marknadsutbredning genom att ta sin första order i Danmark.

Logiwaste levererar en modern lösning för automatisk insamling av avfall. Lösningen gör det enkelt, hygieniskt och bekvämt för de boende att slänga sitt hushållsavfall. Avfallsinkasten är designade i rostfritt stål för lång livslängd och enkel rengöring.

Det här är en betydelsefull order för Logiwaste då vi nu etablerat oss och våra lösningar i Danmark. Det är samtidigt extra spännande med Nordhamnens ambitiösa inställning till helhetstänkande inom miljö och hållbarhetsområdet.” säger försäljningschef Mats Höijertz i en kommentar.

Logiwaste utvecklar, marknadsför, levererar samt säkerställer installation och underhåll av innovativa och flexibla sopsugssystem för hantering av kommersiellt avfall och hushållsavfall. Användningsområden omfattar bland annat sjukhus, flygplatser, bostadsområden, storkök och köpcentrum. Bolaget har sitt säte i Vallentuna, Sverige och verkar i samarbete med ett nätverk av partners. Tillsammans skapar vi ett komplett erbjudande av innovativa, kundanpassade lösningar inom sopsugssystem med kostnadseffektiv drift och underhåll.

www.logiwaste.se

Bifogade filer

PDF-dokument