Byggstart vid Bjärreds torg

Nyhet -

Byggstart vid Bjärreds torg

Under vecka 13 påbörjas arbetena med den första etappen vid Bjärreds torg. Etappen inkluderar en ny lokalgata, ledningsarbeten och busshållplatser strax norr om centrum. Byggnationen kommer innebära att framkomligheten i centrala Bjärred påverkas.

Lokalgata
När lokalgatan från Flädievägen byggs ska även fjärrvärme- och VA-ledningar inom byggområdet anläggas och flyttas. Framkomligheten på Flädievägen kommer därmed vara begränsad. Ett körfält ska i möjligaste mån hållas öppet och boende längs gatan kommer ha tillgång till sina fastigheter.

Nya busshållplatser 
Strax norr om centrum kommer nya busshållplatser och tillhörande cykelparkering byggas. Under pågående byggnation kommer framkomligheten på Norra Västkustvägen norr om centrum vara begränsad, men ett körfält ska i möjligaste mån hållas öppet.

Befintliga hållplatslägen framför centrumhuset kommer vara i bruk fram till Skånetrafikens tidtabellsskifte i augusti.

Tidplan
Första etappen beräknas vara klar till sommaren då etapp två tar vid med Norra Västkustvägen genom centrum och cirkulationsplatsen. Hela projektet med att skapa en central och levande mötesplats vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Här kan du läsa mer om projektet vid Bjärreds Torg.

Ämnen

Taggar

Regioner


<p><a href="http://www.lomma.se" target="_blank">www.lomma.se</a></p>

Presskontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0733-41 11 04
Peter Sjöberg

Peter Sjöberg

Presskontakt Kommunikatör 0733-41 10 03
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 040-641 10 00