Skip to main content

Stationsområdet i Lomma anläggs

Nyhet   •   Okt 08, 2019 16:06 CEST

I december 2020 ska Skånetrafikens Pågatåg börja trafikera Lommabanan och stationsområdet kommer utgöra en knutpunkt för kollektivtrafik i Lomma kommun.

I samband med arbetet kommer det till viss del vara begränsad framkomlighet i området runt Lomma stationsområde. På västra sidan av spåren påverkas främst Järnvägsgatan, där marken ska saneras och VA-ledningar bytas ut. Information om tillfälliga vattenavstängningar kommuniceras när det blir aktuellt. Andra gator som påverkas är delar av Kaptensgatan och Stationsgatan.

På östra sidan av spåren blir Solgatan påverkat av arbetet, och då främst vid beläggningsarbetet som kommer ske under våren 2020.